ÚŘAD MĚSTYSE

Dne 10. října 2006 vydal předseda poslanecké sněmovny rozhodnutí, prvním 108 obcím mezi nimi i Libice nad Doubravou, v němž stanovil, že obce mohou opět používat titulu městys.

Městys Libice nad Doubravou je členem Svazu města a obcí ČR, Svazku obcí Podoubraví se sídlem v Chotěboři, který má 27 členů a MAS Podhůří Železných hor, o.p.s. Městys se skládá ze 7 katastrů, 7 územně technických jednotek a z 10 místních částí: Libice nad Doubravou, Barovice, Libická Lhotka, Lhůta, Chloumek, Křemenice, Spálava, Kladruby, Malochyně, Nehodovka (pořadí podle počtu obyvatel ze SLDB 2001). Žije zde 857 obyvatel (stav k 01.01.2014).

ZÁKON Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) MIMO JINÉ ŘÍKÁ:

  • Městys je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území městyse.
  • Městys je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Městys vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
  • Obec je městysem, pokud tak na návrh obce stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády.
  • Obec, která byla oprávněna užívat označení městys přede dnem 17. května 1954, je městysem, pokud o to požádá předsedu Poslanecké sněmovny. Předseda Poslanecké sněmovny tak na žádost obce stanoví a zároveň určí den, od kterého se obec stává městysem.
  • Městys je samostatně spravován zastupitelstvem městyse; dalšími orgány městyse jsou rada městyse, starosta, úřad městyse a zvláštní orgány městyse.
  • Obce mohou mít znak a vlajku obce. Předseda Poslanecké sněmovny může obci, která nemá znak nebo vlajku obce, na její žádost znak nebo vlajku obce udělit. Předseda Poslanecké sněmovny může na žádost obce změnit znak nebo vlajku obce.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Městys Libice nad Doubravou
Sídlo: Úřad městyse Libice nad Doubravou, Zámecká 47, Libice nad Doubravou 582 77
Tel., fax : 722 907 060
E-mail: ou.libice@tiscali.cz, starosta@libicend.cz
Oficiální web: www.libicend.cz

IČO: 00267791
DIČ: neplátce
ID datové schránky: b3dvx2
Bankovní spojení: ČSOB a.s. 3012285/0300

starosta: Václav Venhauer
mobil: 602 659 834 // e-mail: starosta@libicend.cz

místostarosta: Ing. Josef Pleskač
mobil: 739 634 421 // e-mail: ou.libice@tiscali.cz

hospodářka městyse: Jana Málková
tel.: 722 907 060 // e-mail : ou.libice@tiscali.cz

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST:

Pondělí:  7.00 -11.30 a 12.15 – 17.00
Středa:   7.00 -11.30 a 12.15 – 17.00

Ostatní dny po telefonickém objednání.

PROVOZNÍ HODINY V DALŠÍCH DNECH:

Úterý:    7.00 – 11.30 a 12.15 – 15.30
Čtvrtek:  7.00 – 11.30 a 12.15 – 15.30
Pátek:    7.00 – 11.30 a 12.30 – 14.00

V úterý, čtvrtek, pátek je možné dohodnout návstěvu na úřadě městyse pro konkétní řešení problému.


Zdroj: www.libicend.cz, Zákon č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení)

Komentáře jsou uzavřeny.