STATISTIKA

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 1991
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2001
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011

OBYVATELSTVO

Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích (místních částech) v letech 1869 – 2001 podle SLDB

Obec/rok
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
Barovice

Chloumek

Kladruby

Křemenice

Lhůta

Libice n/D

Libická Lhotka

Malochyně

Nehodovka

Spálava

Libice n/D (celkem)
 1904
1939
1788
1752
1765
1762
 1519
Obec/rok
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011
Barovice

Chloumek

Kladruby

Křemenice

Lhůta

Libice n/D

Libická Lhotka

Malochyně

Nehodovka

Spálava

Libice n/D (celkem)
1137
1110
999
890
845
850
857
118 136 108 98 124 122 115
168 196 154 157 183 181 139
189 206 170 167 143 141 132
106 105 108 102 87 81 69
254 228 209 240 237 232 200
662 684 654 608 618 616 549
189 181 185 195 176 178 165
58 54 54 44 47 61 42
57 57 56 56 49 62 38
103 92 90 85 101 88 70
73 89 89 89 74 72 62
95 79 75 44 37 34 40
101 106 78 53 31 25 19
50 46 38 45 30 30 28
150 114 95 72 49 41 37
441 439 417 454 533 555 568
122 140 127 94 65 57 68
29 24 19 10 6 14 17
22 23 17 6 1 1
54 50 44 23 19 21 18

 

Průměrný věk obyvatel Libice nad Doubravou (k 31.12. daného roku)

Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Průměrný věk

Počet obyvatel

Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Průměrný věk

Počet obyvatel

37,6 38,4 38,8 38,6 39,3 40,0 40,6 40,7
843 847 843 854 846 852 850 847
41,0 41,4 42,1 42,1 42,6 42,8
856 860 857 860 859 857

Sňatky, rozvody, potraty (1991-2013)

rok
sňatky
rozvody
potraty
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

9 1 .
7 1 5
7 1 5
7 2
4 1 2
5 5
3 2 2
7 3
4 2 7
5 2 1
7 1
7 1 2
5 1 2
6 5 2
5 1 1
5 1 3
6 1 2
4 1
1
1
5 3 1
5 1 1
2 3

 

BYTOVÝ FOND

SLDB - počet obydlených domy

Vývoj počtu obydlených domů v jednotlivých obcích (místních částech) v letech 1869 – 2001 podle SLDB

Obec/rok
1869
1880
1890
1900
1910
1921
1930
Barovice

Chloumek

Kladruby

Křemenice

Lhůta

Libice n/D

Libická Lhotka

Malochyně

Nehodovka

Spálava

Libice n/D (celkem)
244
261
253
252
259
264
272
Obec/rok
1950
1961
1970
1980
1991
2001
2011
Barovice

Chloumek

Kladruby

Křemenice

Lhůta

Libice n/D

Libická Lhotka

Malochyně

Nehodovka

Spálava

Libice n/D (celkem)
286
256
255
245
227
229
 236
19 19 18 18 19 20 20
22 28 23 23 24 29 28
21 22 23 23 23 23 24
13 13 12 12 12 12 13
30 31 32 33 33 33 35
85 89 86 85 89 90 94
27 29 29 29 30 29 31
7 7 8 7 7 7 7
7 8 8 8 8 8 7
13 15 14 14 14 13 13
23 21 20 17 18 19
24 70 18 16 13 8 9
25 24 23 19 11 11 10
14 12 10 8 10 9
35 32 28 25 18 15 16
106 139 105 113 126 137 143
33 31 28 24 20 21
6 5 5 4 3 3 4
7 3 3 1 1
13 9 7 6 6 5

 

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 1991-2001-2011

PRO SČÍTÁNÍ 2011 SE JEDNÁ O PŘEDBĚŽNÁ DATA!!!

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu

26.3.2011
1.3.2001
3.3.1991

Obyvatelstvo celkem 857 850 845
v tom pohlaví muži 412 415 415
ženy 445 435 430
v tom druh pobytu trvalý 853 849 845
dlouhodobý 4 1  
z celku cizinci 6 4  
Narození v obci trvalého bydliště 448 475 502

2. Obyvatelstvo podle věku

 
26.3.2011
1.3.2001
3.3.1991
Obyvatelstvo celkem 857 850 845
v tom ve věku 0 – 14 let celkem 115 141 198
muži 51 55 97
ženy 64 86 101
15 – 64 let celkem 585 597 544
muži 291 314 282
ženy 294 283 262
65 a více let včetně nezjištěno celkem 157 112 103
muži 70 46 36
ženy 87 66 67

3. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

 
26.3.2011
1.3.2001
3.3.1991
Muži celkem 412 415 415
z toho svobodní 166 171  
ženatí 215 224 206
rozvedení 15 10  
ovdovělí 16 9  
Ženy celkem 445 435 430
z toho svobodné 155 159  
vdané 213 215 208
rozvedené 21 13  
ovdovělé 55 46  

4. Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání 

 
26.3.2011
1.3.2001
3.3.1991
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 742 709 647
z toho nejvyšší ukončené vzdělání základní vč. neukončeného 139 179 244
střední vč. vyučení (bez maturity) 314 336 283
úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné včetně nástavbového 210 165 107
vysokoškolské 58 24 12
bez vzdělání 7 2  

5. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

 
26.3.2011
1.3.2001
3.3.1991
Obyvatelstvo celkem 857 850 845
Ekonomicky aktivní2 423 425 447
v tom zaměstnaní 392 406 439
z toho zaměstnanci 308 323  
zaměstnavatelé 10    
osoby pracující na vlastní účet 50    
nezaměstnaní 31 19 8
Ekonomicky neaktivní 417 424 398

6. Obyvatelstvo podle národnosti

 
26.3.2011
1.3.2001
3.3.1991
Obyvatelstvo celkem 857 850 845
z toho národnost česká 653 840 839
moravská 2    
slezská      
slovenská 3 5 5
polská 1 1 1
německá   1  
romská      
neuvedeno 193 2  

7. Obyvatelstvo podle náboženské víry

 
26.3.2011
1.3.2001
3.3.1991
Obyvatelstvo celkem 857 850 845
Věřící – nehlásící se k církvi, náboženské společnosti      
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti3 110 381 485
z toho Církev římskokatolická 98 358 474
Církev československá husitská 1 1 2
Českobratrská církev evangelická 2 13  
Bez náboženské víry 225 374 160

8. Obyvatelstvo podle státního občanství

 
26.3.2011
1.3.2001
3.3.1991
Obyvatelstvo celkem 857 850 845
z toho podle státního občanství Česká republika 849 845  
Slovensko 1 1  
Německo      
Polsko 1 1  
Ukrajina 3    
Rusko      
Vietnam 1    

9. Domy podle obydlenosti, druhu domu a vlastníka

 
26.3.2011
1.3.2001
3.3.1991
Domy celkem 329 323 300
z toho obydlené 237 229 227
z obydlených podle druhu domu rodinné domy 227 220 220
bytové domy 9 5 5
z obydlených podle vlastníka domu fyzická osoba 225 219 216
obec, stát 1 2 4
bytové družstvo 2 3  
spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek) 4    
kombinace vlastníků      
z obydlených s obdobím výstavby nebo rekonstrukce od předchozího sčítání      

10.Neobydlené domy podle druhu domu a důvodu neobydlenosti

 
26.3.2011
1.3.2001
3.3.1991
Neobydlené domy celkem4 92 94 73
z toho druh domu rodinné domy 89 94 69
z toho důvod neobydlenosti slouží k rekreaci 17 61 58
přestavba domu 2 1  
nezpůsobilé k bydlení   11  
bytové domy     3
z toho důvod neobydlenosti přestavba domu      
nezpůsobilé k bydlení      

11.Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a vybavenosti

 
26.3.2011
1.3.2001
3.3.1991
Obydlené byty celkem 288 282 264
z toho právní důvod užívaní bytu ve vlastním domě 206 215  
v osobním vlastnictví 37 11  
nájemní 8 7  
družstevní 8 18 29
z toho vybavenost osobním počítačem s internetem 151 9  
bez internetu 9 18  
z toho koupelna, sprchový kout v bytě 280 266  
z toho splachovací záchod v bytě 280 258  

12.Obydlené byty podle způsobu vytápění a použitých energií

 
26.3.2011
1.3.2001
3.3.1991
Obydlené byty celkem 288 282 264
z toho převládající způsob vytápění ústřední 175 168 142
etážové (s kotlem v bytě) 42 37 24
kamna 61 61 94
z toho energie používaná k vytápění z kotelny mimo dům      
uhlí, koks, uhelné brikety 56 97  
plyn 99 93  
elektřina 35 44  
dřevo 91 47  
z toho plyn zaveden do bytu 123 101  

Zdroj: Historický lexikon obcí ČR 1869-2005
Český statistický úřad, www.scitani.cz

Komentáře jsou uzavřeny.