SPOLKY V OBCI

SDH LIBICE NAD DOUBRAVOU (web: http://sdhlibice.vladas.cz)

V roce 1864, po vydání zákona o spolcích, byly nejdříve zakládány sbory ve městech, protože vybavení sboru technikou a samotný výcvik si vyžádaly velké náklady. V Libici byli průkopníky této organizace tehdejší starosta Jan Kliment, učitelé Antonín Štěpán a František Sedlický. Ti se starali o založení sboru a prostřednictvím obce žádali zemský úřad, aby jim povolil vybrat 200 zlatých z distribučního fondu na zařízení hasičského sboru. Sbor byl založen 14. května 1883. Ustavující schůzi bylo přítomno 27 členů. Velitelem sboru byl zvolen učitel Antonín Štěpán, podvelitelem byl učitel František Sedlický. Zakládající členové museli také  zaplatit 5 zlatých. Mezi ně patřily urozená baronka z Rittersteinu, Aurlie Bellot z velkostatku Štěpánov, urozený pán baron Dobřenský z Chtěboře, urozená paní Alfred Gasttle, obchodníci z Libice, správa cukrovaru Maleč, správa velkostatku Maleč.

DIVADELNÍ SPOLKY
Kompletní historii všech divadelních spolků najdete na stránce HISTORIE DIVADELNÍCH SPOLKŮ.

Komentáře jsou uzavřeny.