SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2001

STATISTIKA
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 1991
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu

Obyvatelstvo celkem 850
v tom pohlaví muži 415
ženy 435
v tom druh pobytu trvalý 849
dlouhodobý 1
z celku cizinci 4
Narození v obci trvalého bydliště 475

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 850
v tom ve věku 0 – 14 let celkem 141
muži 55
ženy 86
15 – 64 let celkem 597
muži 314
ženy 283
65 a více let včetně nezjištěno celkem 112
muži 46
ženy 66

3. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Muži celkem 415
z toho svobodní 171
ženatí 224
rozvedení 10
ovdovělí 9
Ženy celkem 435
z toho svobodné 159
vdané 215
rozvedené 13
ovdovělé 46

4. Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 709
z toho nejvyšší ukončené vzdělání základní vč. neukončeného 179
střední vč. vyučení (bez maturity) 336
úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné včetně nástavbového 165
vysokoškolské 24
bez vzdělání 2

5. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Obyvatelstvo celkem 850
Ekonomicky aktivní2 425
v tom zaměstnaní 406
z toho zaměstnanci 323
zaměstnavatelé  
osoby pracující na vlastní účet  
nezaměstnaní 19
Ekonomicky neaktivní 424

6. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvatelstvo celkem 850
z toho národnost česká 840
moravská  
slezská  
slovenská 5
polská 1
německá 1
romská  
neuvedeno 2

7. Obyvatelstvo podle náboženské víry

Obyvatelstvo celkem 850
Věřící – nehlásící se k církvi, náboženské společnosti  
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti3 381
z toho Církev římskokatolická 358
Církev československá husitská 1
Českobratrská církev evangelická 13
Bez náboženské víry 374

8. Obyvatelstvo podle státního občanství

Obyvatelstvo celkem 850
z toho podle státního občanství Česká republika 845
Slovensko 1
Německo  
Polsko 1
Ukrajina  
Rusko  
Vietnam  

9. Domy podle obydlenosti, druhu domu a vlastníka

Domy celkem 323
z toho obydlené 229
z obydlených podle druhu domu rodinné domy 220
bytové domy 5
z obydlených podle vlastníka domu fyzická osoba 219
obec, stát 2
bytové družstvo 3
spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek)  
kombinace vlastníků  
z obydlených s obdobím výstavby nebo rekonstrukce od předchozího sčítání  

10.Neobydlené domy podle druhu domu a důvodu neobydlenosti

Neobydlené domy celkem4 94
z toho druh domu rodinné domy 94
z toho důvod neobydlenosti slouží k rekreaci 61
přestavba domu 1
nezpůsobilé k bydlení 11
bytové domy  
z toho důvod neobydlenosti přestavba domu  
nezpůsobilé k bydlení  

11.Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a vybavenosti

Obydlené byty celkem 282
z toho právní důvod užívaní bytu ve vlastním domě 215
v osobním vlastnictví 11
nájemní 7
družstevní 18
z toho vybavenost osobním počítačem s internetem 9
bez internetu 18
z toho koupelna, sprchový kout v bytě 266
z toho splachovací záchod v bytě 258

12.Obydlené byty podle způsobu vytápění a použitých energií

Obydlené byty celkem 282
z toho převládající způsob vytápění ústřední 168
etážové (s kotlem v bytě) 37
kamna 61
z toho energie používaná k vytápění z kotelny mimo dům  
uhlí, koks, uhelné brikety 97
plyn 93
elektřina 44
dřevo 47
z toho plyn zaveden do bytu 101

Zdroj: Český statistický úřad, www.scitani.cz

Komentáře jsou uzavřeny.