SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 1991

STATISTIKA
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2001
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu

Obyvatelstvo celkem 845
v tom pohlaví muži 415
ženy 430
v tom druh pobytu trvalý 845
dlouhodobý  
z celku cizinci  
Narození v obci trvalého bydliště 502

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 845
v tom ve věku 0 – 14 let celkem 198
muži 97
ženy 101
15 – 64 let celkem 544
muži 282
ženy 262
65 a více let včetně nezjištěno celkem 103
muži 36
ženy 67

3. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Muži celkem 415
z toho svobodní  
ženatí 206
rozvedení  
ovdovělí  
Ženy celkem 430
z toho svobodné  
vdané 208
rozvedené  
ovdovělé  

4. Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 647
z toho nejvyšší ukončené vzdělání základní vč. neukončeného 244
střední vč. vyučení (bez maturity) 283
úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné včetně nástavbového 107
vysokoškolské 12
bez vzdělání  

5. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Obyvatelstvo celkem 845
Ekonomicky aktivní2 447
v tom zaměstnaní 439
z toho zaměstnanci  
zaměstnavatelé  
osoby pracující na vlastní účet  
nezaměstnaní 8
Ekonomicky neaktivní 398

6. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvatelstvo celkem 845
z toho národnost česká 839
moravská  
slezská  
slovenská 5
polská 1
německá  
romská  
neuvedeno  

7. Obyvatelstvo podle náboženské víry

Obyvatelstvo celkem 845
Věřící – nehlásící se k církvi, náboženské společnosti  
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti3 485
z toho Církev římskokatolická 474
Církev československá husitská 2
Českobratrská církev evangelická  
Bez náboženské víry 160

8. Obyvatelstvo podle státního občanství

Obyvatelstvo celkem 845
z toho podle státního občanství Česká republika  
Slovensko  
Německo  
Polsko  
Ukrajina  
Rusko  
Vietnam  

9. Domy podle obydlenosti, druhu domu a vlastníka

Domy celkem 300
z toho obydlené 227
z obydlených podle druhu domu rodinné domy 220
bytové domy 5
z obydlených podle vlastníka domu fyzická osoba 216
obec, stát 4
bytové družstvo  
spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek)  
kombinace vlastníků  
z obydlených s obdobím výstavby nebo rekonstrukce od předchozího sčítání  

10.Neobydlené domy podle druhu domu a důvodu neobydlenosti

Neobydlené domy celkem4 73
z toho druh domu rodinné domy 69
z toho důvod neobydlenosti slouží k rekreaci 58
přestavba domu  
nezpůsobilé k bydlení  
bytové domy 3
z toho důvod neobydlenosti přestavba domu  
nezpůsobilé k bydlení  

11.Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a vybavenosti

Obydlené byty celkem 264
z toho právní důvod užívaní bytu ve vlastním domě  
v osobním vlastnictví  
nájemní  
družstevní 29
z toho vybavenost osobním počítačem s internetem  
bez internetu  
z toho koupelna, sprchový kout v bytě  
z toho splachovací záchod v bytě  

12.Obydlené byty podle způsobu vytápění a použitých energií

Obydlené byty celkem 264
z toho převládající způsob vytápění ústřední 142
etážové (s kotlem v bytě) 24
kamna 94
z toho energie používaná k vytápění z kotelny mimo dům  
uhlí, koks, uhelné brikety  
plyn  
elektřina  
dřevo  
z toho plyn zaveden do bytu

Zdroj: Český statistický úřad, www.scitani.cz

Komentáře jsou uzavřeny.