VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE /2014-2018/ Č. 3

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou /2014-2018/ č. 3 se koná v pátek 19.12.2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n/D.

Program:

  1. Schválení rozpočtu městyse Libice nad Doubravou na rok 2015
  2. Schválení rozpočtu Základní školy a Mateřské školy v Libici nad Doubravou, společnosti Obecní lesy a zeleň – Libice nad Doubravou s. r. o. a Svazku obcí Podoubraví na rok 2015   
  3. Schválení znění smluv o poskytnutí finančních příspěvků občanským sdružením 
  4. Schválení výše poplatku za stočné a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE /2014-2018/ Č. 2

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou /2014-2018/ č. 2 se koná v pátek 28.11.2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n/D.

Program:

  1. Návrh rozpočtu městyse Libice nad Doubravou na rok 2015
  2. Schválení znění smlouvy o poskytnutí příspěvku na pojízdnou prodejnu
  3. Rozdělení příspěvků občanským sdružením na činnost dle jejich žádostí
  4. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Kladruby

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou