27. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE

27. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou se koná v pátek 16.05.2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n/D.

Program:

  1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
  2. Schválení závěrečného účtu městyse Libice nad Doubravou za rok 2013 
  3. Koupě pozemků v k.ú. Chloumek
  4. Zvolení zástupce na Valnou hromadu VaK a.s. Havlíčkův Brod
  5. Schválení znění smlouvy mezi RWE GasNet s.r.o. a městysem Libice nad Doubravou na přeložku plynárenského zařízení u ZŠ a MŠ v Libici nad Doubravou

Zdroj: www.libicend.cz