VESNICÍ ROKU KRAJE VYSOČINA JE OŘECHOV – VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Pořadí vítězů krajského kola soutěže Vesnice roku 2014 v Kraji Vysočina

Zlatá stuha – krajský vítěz
Obec: Ořechov, okres: Žďár nad Sázavou
Odůvodnění:
Obec o svých kvalitách každoročně přesvědčovala v soutěži Vesnice roku, prezentace obce měla vzestupnou tendenci.

V čele Ořechova stojí dvě ženy – starostka Petra Slámová a místostarostka Helena Celá. Není to tak dávno ( 13. května 2008), co obec získala dekret o udělení znaku a praporu obce. Obec má nyní ve znaku zlatou padací bránu se stříbrnými nýty a zkřížené ostrve. První osídlení obce se datuje do poloviny 14. století. Součástí obce je místní část Ronov. V nadmořské výšce 550 m žije zhruba 310 spokojených obyvatel.

Modrá stuha – za společenský život
Obec: Martínkov, okres: Třebíč

Bílá stuha – za činnost mládeže
Obec: Radostín nad Oslavou, okres: Žďár nad Sázavou

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu
Obec: Lípa, okres: Havlíčkův Brod

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí
Obec: Jakubov u Moravských Budějovic, okres: Třebíč

Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích
Obec: Heřmanov, okres: Žďár nad Sázavou

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova

Kategorie A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu
Obec: Heřmanov, okres: Žďár nad Sázavou

Kategorie B – obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby
Obec: Blízkov, okres: Žďár nad Sázavou

Kategorie C – nové venkovské stavby
Obec: Nové Syrovice, okres: Třebíč

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny
Obec: Jiřice, okres: Pelhřimov

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky
Obec: Bohuňov, okres: Žďár nad Sázavou

Diplom za systematický rozvoj obce
Obec: Vepříkov, okres: Havlíčkův Brod

Diplom za plnohodnotnou péči o místní části
Obec: Libice nad Doubravou, okres: Havlíčkův Brod

Čestné uznání za společenský život
Obec: Sobíňov, okres: Havlíčků Brod

Čestné uznání za péči o kulturní odkaz předků
Obec: Kralice nad Oslavou, okres: Třebíč

Zdroj: Kraj Vysočina

VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU – LIBICE NAD DOUBRAVOU

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 23.05. – 24.05.2014, LIBICE NAD DOUBRAVOU

Okrsky Voliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkem zpr. v %
1 1 100,00 715 119 16,64 119 118
Strana Platné hlasy Předn.
hlasy
číslo název celkem v %
1 SNK Evropští demokraté 0 0,00
2 Koalice SP a NO! 1 0,84 X
3 Klub angažovaných nestraníků 0 0,00
4 NE Bruselu-Národní demokracie 0 0,00
5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 18 15,25 X
6 Str.zdr.rozumu-NECHCEME EURO 4 3,38 X
7 Koalice TOP 09 a STAN 25 21,18 X
8 Liberálně ekologická strana 0 0,00
9 LEV 21-Národní socialisté 0 0,00
10 Komunistická str.Čech a Moravy 19 16,10 X
11 evropani.cz 0 0,00
12 REPUBL.STR.ČECH,MORAVY A SLEZ. 0 0,00
13 Fair play – HNPD 0 0,00
14 Česká str.sociálně demokrat. 17 14,40 X
16 ANO 2011 11 9,32 X
17 „Strana rovných příležitostí“ 0 0,00
18 Moravané 0 0,00
19 Česká strana regionů 0 0,00
20 Občanská demokratická strana 4 3,38 X
21 VIZE 2014 0 0,00
22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 2 1,69 X
23 Strana zelených 3 2,54 X
24 Strana svobodných občanů 4 3,38 X
25 Romská demokratická strana 0 0,00
26 Komunistická str.Českosloven. 2 1,69 X
27 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 4 3,38 X
28 ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU! 0 0,00
29 Koalice DSSS a SPE 0 0,00
30 HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH 0 0,00
31 Republika 0 0,00
32 Česká pirátská strana 3 2,54 X
33 Česká Suverenita 0 0,00
34 Koruna Česká (monarch.strana) 0 0,00
35 Aktiv nezávislých občanů 0 0,00
36 Česká strana národně sociální 0 0,00
37 Občanská konzervativní strana 1 0,84 X
38 Věci veřejné 0 0,00
39 OBČANÉ 2011 0 0,00

Zdroj: www.volby.cz