USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou

Úřad městyse Libice nad Doubravou v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou, svolaného dosavadním starostou obce panem Václavem Venhauerem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Městys Libice nad Doubravou – zasedací místnost úřadu městyse, Zámecká 45, Libice n/D
Doba konání: 12.11.2010 od 18:00 hodin

!VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ!

Před schválením programu složí členové zastupitelstva slib.

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty

  • a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • b) volby starosty
  • c) volby místostarosty
  • d) volba dalších členů rady

4) zřízení finančního a kontrolního výboru

  • a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • b) volba předsedy finančního výboru
  • c) volby předsedy kontrolního výboru
  • d) volby členů finančního výboru
  • e) volby členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6) Diskuse

Zdroj: www.libicend.cz

AKTUÁLNĚ – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010 – VÝSLEDKY

Výsledky komunálních voleb 2010 konaných ve dnech 15. a 16. října 2010.

Počet volených zastupitelů: 15
Volební účast: 72,27 %
Voličů v seznamu: 714
Vydané obálky: 516
Odevzdané obálky: 515
Platné hlasy: 7 279

Kandidátní listina Hlasy Poč.
kandid.
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Poč.
mand.
číslo název abs. v %
1 Sdruž.nezáv.kand.- Nová cesta 1 252 17,20 15 7 279,00 17,20 2
2 SNK – Obec pro každého 4 249 58,37 15 7 279,00 58,37 9
3 SNK -Myslíme na budoucnost 1 778 24,43 15 7 279,00 24,42 4

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA

1. Václav Venhauer (SNK – Obec pro každého)
46 let, staveb. technik, Libice nad Doubravou
365 hlasů (8.59%)

2. František Souček (SNK – Obec pro každého)
33 let, servisní technik, Libice nad Doubravou
337 hlasů (7.93%)

3. Ing. Josef Pleskač (SNK – Obec pro každého)
44 let, vedoucí mech., Chloumek
331 hlasů (7.79%)

4. Jiří Horník (SNK – Obec pro každého)
44 let, OSVČ, Barovice
319 hlasů (7.50%)

5. Josef Exner (SNK – Obec pro každého)
59 let, zámečník, Libice nad Doubravou
289 hlasů (6.80%)

6. Andrea Pleskačová (SNK – Obec pro každého)
30 let, zdravotní sestra, Libice nad Doubravou
279 hlasů (6.56%)

7. Vladimír Nepovím (SNK – Obec pro každého)
53 let, seřizovač, Libická Lhotka
263 hlasů (6.18%)

8. Zdeněk Uchytil (SNK – Obec pro každého)
32 let, strojní mechanik, Lhůta
259 hlasů (6.09%)

9. Květa Bačkovská (SNK – Obec pro každého)
48 let, sanitářka, Libice nad Doubravou
244 hlasů (5.74%)

10. Petr Bílek (SNK -Myslíme na budoucnost)
43 let, strojírenský technik, Libice nad Doubravou
181 hlasů (10.17%)

11. Pavel Rutsch (SNK -Myslíme na budoucnost)
41 let, administrátor pošty, Libice nad Doubravou
170 hlasů (9.56%)

12. Vladimír Mrva (SNK -Myslíme na budoucnost)
44 let, vedoucí střediska, Libice nad Doubravou
162 hlasů (9.11%)

13. Milan Brabec, dipl. technik (SNK -Myslíme na budoucnost)
34 let, stavbyvedoucí, Libice nad Doubravou
160 hlasů (8.99%)

14. Petr Jun (Sdruž.nezáv.kand.- Nová cesta)
48 let, zahradník, Malochyně
113 hlasů (9.02%)

15. Martin Záruba (Sdruž.nezáv.kand.- Nová cesta)
45 let, vedoucí montér, Libice nad Doubravou
111 hlasů (8.86%)

Volební účast ve volbách do zastupitelstva v roce 2006 dosáhla 68,98 %  (478  z 693 voličů).

(Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD  – www.volby.cz)

AKTUÁLNĚ – KANDIDÁTKY

Komunální volby 2010 tedy volby do obecních a městských zastupitelstev náš čekají již příští týden ve dnech 15. a 16. října 2010. Pokud se již nyní začínáte zajímat o to koho volit, určitě vás zajímá, jaké jsou kandidátní listiny jednotlivých uskupení naší obce.

Sdružení nezávislých kandidátů – Nová cesta (vylosované číslo: 1)

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště
poř.
číslo
příjmení, jméno,
tituly
věk
1 Málek Martin 35 NK BEZPP řidič Libice n/D
2 Stehnová Dagmar 52 NK BEZPP podnikatelka Barovice
3 Rédl Jaromír 33 NK BEZPP správce IT Libická Lhotka
4 Pátek Stanislav 44 NK BEZPP svářeč Lhůta
5 Záruba Martin 45 NK BEZPP vedoucí montér Libice n/D
6 Klepetková Hana 43 NK BEZPP referentka zásobování Libice n/D
7 Švadlenka Václav 36 NK BEZPP operátor výrobní linky Libice n/D
8 Kadlec Zdeněk 39 NK BEZPP finanční poradce Libická Lhotka
9 Marek Tomáš 25 NK BEZPP elektromechanik Libice n/D
10 Jun Petr 48 NK BEZPP zahradník Malochyně
11 Aubusová Šárka 22 NK BEZPP kadeřnice-kosmetička Libice n/D
12 Marek Josef 32 NK BEZPP zámečník Křemenice
13 Pospíšilová Anna 24 NK BEZPP studentka Libice n/D
14 Vykoukal Petr 25 NK BEZPP obráběč kovů Chloumek
15 Klepetko Josef 51 NK BEZPP podnikatel Libice n/D

Sdružení nezávislých kandidátů – Obec pro každého (vylosované číslo: 2)

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště
poř.
číslo
příjmení, jméno,
tituly
věk
1 Venhauer Václav 46 NK BEZPP staveb. technik Libice n/D
2 Pleskačová Andrea 30 NK BEZPP zdravotní sestra Libice n/D
3 Exner Josef 59 NK BEZPP zámečník Libice n/D
4 Pleskač Josef Ing. 44 NK BEZPP vedoucí mech. Chloumek
5 Uchytil Zdeněk 32 NK BEZPP strojní mechanik Lhůta
6 Souček František 33 NK BEZPP servisní technik Libice n/D
7 Bačkovská Květa 48 NK BEZPP sanitářka Libice n/D
8 Horník Jiří 44 NK BEZPP OSVČ Barovice
9 Nepovím Vladimír 53 NK BEZPP seřizovač Libická Lhotka
10 Stehnová Markéta DiS. 32 NK BEZPP zásob. referent Libice n/D
11 Bednář František 55 NK BEZPP zásob. referent Libice n/D
12 Kočová Marie 49 NK BEZPP pracovnice pošty Libice n/D
13 Šťastný Jan 41 NK BEZPP OSVČ Libice n/D
14 Musil Petr 59 NK BEZPP dělník Libice n/D
15 Ptáčková Dagmar 46 NK BEZPP účetní Libice n/D

Sdružení nezávislých kandidátů – Myslíme na budoucnost (vylosované číslo: 3)

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště
poř.
číslo
příjmení, jméno,
tituly
věk
1 Rutsch Pavel 41 NK BEZPP administrátor pošty Libice n/D
2 Hoftová Iveta 28 NK BEZPP rodičovská dovolená Spálava
3 Mrva Vladimír 44 NK BEZPP vedoucí střediska Libice n/D
4 Brabec Milan dipl. technik 34 NK BEZPP stavbyvedoucí Libice n/D
5 Bílek Petr 43 NK BEZPP strojírenský technik Libice n/D
6 Málek Jaromír 35 NK BEZPP obraběč kovů Libice n/D
7 Novotná Věra 44 NK BEZPP tkadlena Libice n/D
8 Klepetko Miloslav 39 NK BEZPP OSVČ Libice n/D
9 Marková Martina 39 NK BEZPP kuchařka Libice n/D
10 Žaloudek Luboš 47 NK BEZPP řidič KSÚS Libice n/D
11 Slámová Pavla 27 NK BEZPP prodavačka Libice n/D
12 Culek Jaromír 42 NK BEZPP OSVČ Libická Lhotka
13 Kovačka Ladislav 67 NK BEZPP důchodce Křemenice
14 Nermuť Josef 38 NK BEZPP řidič KSÚS Libice n/D
15 Klepetko Zdeněk 41 NK BEZPP zaměstnanec Storaenso Libice n/D
(Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD  – www.volby.cz)

Aktuálně – Vypnutí analogových vysílačů ČT

Vypnutí analogových vysílačů a převaděčů ČT signalizuje piktogram

Česká televize v souladu s vládním nařízením o Technickém plánu přechodu (TPP) v závěru června 2010 ukončí provoz dalších 50 analogových vysílačů velkého a malého výkonu. Tento krok se dotkne také Libice nad Doubravou.

V noci z 30. června na 1.července 2010 se definitivně odmlčí analogový převaděč ČT2 Liboce nad Doubravou (55. kanál). Jeho vysílání je od 4. května 2010 označené piktogramem (symbol v podobě čtyř čtverečků vpravo dole na obrazovce) piktograma na začátku června se k němu připojí ještě textová lišta s bližšími informacemi. Podle těchto grafických prvků velnutých přímo do obrazu tedy diváci velmi snadno poznají, že přijímají signál, jehož vypnutí se blíží, a musí tedy přejít na digitální příjem.

Pokrytí digitálním zemským vysíláním České televize – multiplexem veřejné služby se všemi čtyřmi programy ČT – v územní oblasti Jihlava (zahrnuje většinu Vysočiny a malé části přilehlých krajů) zajišťuje aktuálně vysílač velkého výkonu Jihlava – Javořice (33. kanál) nebo Votice – Mezivrata (53. kanál). Přijímač programů ČT v lokalitách s neuspokojivou intenzitou/kvalitou signálu zemského digitálního vysílání v současnosti zajišťuje také satelitní digitální vysílání – kdekoliv v České republice je možné bezplatně přijímat vysílání všech čtyř programů České televize z družice ASTRA 3A (platformy CS Link a SkyLink).

Síť 1 provozovaná Českou televizí šíří digitální zemské vysílání (DVB-T) multiplexu veřejné služby – programy ČT1, ČT2, zpravodajský ČT24 a sportovní ČT4 v digitální kvalitě, digitální doplňkové služby a stanice Českého rozhlasu. Digitální zemské vysílání lze přijímat pomocí set-top-boxu nebo digitálního televizoru s DVB T tunerem. Nezbytná je také nepoškozená, správně nasměrovaná pevná venkovní anténa (pokojová dostačuje jen ve výjimečných případech) a anténní svod z odpovídajícího, neponičeného koaxiálního kabelu. Zásadní potíže může působit nevyhovující zesilovač či rozbočovač signálu. Bezpodmínečně nutná je odborná úprava převážné většiny systémů společných televizních antén (STA) v bytových domech.

Zdroj: Tiskový útvar, Česká televize
Městys libice nad Doubravou