VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE /2014-2018/ Č. 16

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou /2014-2018/ č. 16 se koná v pátek 25.11.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n/D.

Program:

 1. Návrh rozpočtu městyse Libice nad Doubravou na rok 2017
 2. Schválení znění veřejně právních smluv – finančních příspěvků
 3. Prodej pozemku p. č. 2154 v k. ú. Libice nad Doubravou
 4. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření městyse

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou

OSLAVY MĚSTYSE LIBICE NAD DOUBRAVOU 17.9.2016 – 870 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY

OSLAVY MĚSTYSE LIBICE NAD DOUBRAVOU
870 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY / 221 LET OD POVÝŠENÍ NA MĚSTYS
SOBOTA 17.9.2016, PILNŮV STATEK V LIBICI NAD DOUBRAVOU

PROGRAM:

 • od 10:00 – Prohlídky hasičské zbrojnice, budovy ZŠ a MŠ (70 let od založení MŠ), kostela sv. Jiljí, výstava starých motocyklů zn. Jawa a traktorů zn. Zetor a zn. Škoda (areál Pilnova statku)
 • 13:00 – Leškovanka – vystoupení dechové kapely
 • 13:50 – Úvodní slovo starosty
 • 14:00 – Vystoupení dětí z libické školy
 • 14:30 – Leškovanka – vystoupení dechové kapely
 • 15:30 – Koncert na varhany v kostele – Jiří Kletečka (20 minut)
 • 15:50 – Vystoupení divadelního spolku DIK
 • 16:40 – Akordeonový orchestr POHODA
 • 17:35 – TJ JK Dance team Chotěboř
 • 17:50 – Koncert na varhany v kostele – Jiří Kletečka (20 minut)
 • 18:15 – Divadýlko Mrak – Pirátská pohádka
 • 20:00 – Taneční zábava, hraje skupina PROFIL

Občerstvení zajištěno na Pilnově statku. VSTUP ZDARMA.
Změna programu vyhrazena. V případě nepřízně počasí se akce uskuteční v Kulturní stodole Pilnova statku.

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou

POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA 2016

SDH Libice nad Doubravou Vás srdečně zve na POUŤOVOU TANEČNÍ ZÁBAVU. 

K tanci a poslechu hraje skupina HOPE.

PÁTEK 2.9.2016 | ZAČÁTEK 20:00 HOD. | VSTUPNÉ 80 KČ

VENKOVNÍ TANEČNÍ PARKET V AREÁLU PILNOVA STATKU, LIBICE NAD DOUBRAVOU

V případě nepříznivého počasí se taneční zábava uskuteční v kulturní stodole Pilnova statku!

Zdroj: SDH Libice nad Doubravou

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE /2014-2018/ Č. 15

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou /2014-2018/ č. 15 se koná v pátek 19.8.2016 v 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n/D.

Program:

 1. Schválení smlouvy o uzavření věcného břemene – Kroměšín, TS 381, kabel. vedení nn
 2. Prodej pozemku v k. ú. Lhůta
 3. Smlouva na zpracování žádosti o dotaci
 4. Rozpočtové změny č. 4 a 5

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou