NA MAPÁCH

Jako každé místo na světě i Libice je zachycena na spoustě historických i současných mapových dílech všeho druhu. Sami tak můžete zhodnotit, jak se obec a její okolí měnily v průběhu let minulých až po současnost.

SOUČASNÉ MAPY – GOOGLE MAPY


Zobrazit místo Libice nad Doubravou na větší mapě

MAPA – ČÍSLA POPISNÁ V LIBICI NAD DOUBRAVOU A V LIBICKÉ LHOTCE

SOUČASNÉ ORTOFOTOMAPY (2009)

MAPA ČESKOSLOVENSKA, 1957, měřítko 1 : 1 000 000

HISTORICKÁ ORTOFOTOMAPA (1949-1956), Libice nad Doubravou 1953

Snímky celé republiky na adrese: http://kontaminace.cenia.cz/

MAPA PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA, 1941, měřítko 1 : 1 500 000

III. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ (Františko-josefské), 1877-1880 (Čechy), 1876-1878 (Morava a Slezsko), měřítko 1 : 25 000

MAPA  – VODSTVO LIBICE NAD DOUBRAVOU 1840

V kronice je k roku 1840 i přibližná mapa vodstva v okolí Libice. Z ní je patrno, že na lukách k Bezděkovu byly 2 velké rybníky. Rybník za farou neměl umělou hráz, nýbrž byl ohraničen vyvýšeninami. Vzdálenější rybník měl umělou hráz. U pivovaru byla tzv. louž (později zavezena, část zastěvěna a část proměněna v zahrádku.Byla tu ještě louž zvaná sádka, v níž asi přechovávali vylovené ryby. Na potoce Bárovka býval rybní Pilka (poblíž bývalého Kulhánkova mlýna, čp. 73) . Ten byl v roce 1876 po průtřži mračen protřžen a znovu již neobnoven. Za domem čp. 20 byla louž zvaná sameček (zrušen byl v roce 1936).

CÍSAŘSKÉ POVINNÉ OTISKY STABILNÍHO KATASTRU 1838, měřítko 1:2 880

II. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ (Františkovo), 1836-1852, měřítko 1: 28 800

I. VOJENSKÉ MAPOVÁNÍ (josefské), 1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1: 28 800

MÜLLEROVO MAPOVÁNÍ, 1720, měřítko cca 1:132 000

VOGTOVA MAPA ČECH, 1712, měřítko 1 : 400 000

MAPA ČECH V PODOBĚ RŮŽE, 1668, měřítko cca 1 : 1 268 450

KLAUDYÁNOVA MAPA ČECH, 1518, měřítko cca 1 : 685 000

ZJEDNODUŠENÁ GEOLOGICKÁ MAPA, měřítko 1:50 000


Zdroj:
http://oldmaps.geolab.cz
© 1st Military Survey, Section No. 182, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© 2nd Military Survey, Section No. O_10_VIII and O_11_VIII, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
© Laboratoř geoinformatiky Univerzita J.E. Purkyně – http://www.geolab.cz
© Ministerstvo životního prostředí ČR – http://www.env.cz
© Historický ústav AV ČR – http://www.hiu.cas.cz
© Česká geologická služba
© Český úřad zeměměřický a katastrální – http://archivnimapy.cuzk.cz/© Státní oblastní archiv v Litoměřicích© Národní technické muzeum v Praze
Google mapy na adrese: http://maps.google.cz
Kronika obce Libice nad Doubravou (1958)

Komentáře jsou uzavřeny.