VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE /2014-2018/ Č. 27

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou /2014-2018/ č. 27 se koná v pátek 13.4.2018 v 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n/D.

Program:

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou
  2. Činnost Rady městyse Libice nad Doubravou od posledního zasedání Zastupitelstva městyse
  3. Schválení znění smlouvy o dílo na akci „Zatrubnění rigolu, Libická Lhotka“
  4. Schválení znění smlouvy o dílo na akci „Nové hřiště v Libici nad Doubravou“
  5. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Libice nad Doubravou

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.