ZNAK & PRAPOR

Z rozhodnutí předsedy poslanecké sněmovny Milana Uhdeho bylo dne 1. února 1995 obci uděleno právo používat znak a prapor. Listina s právem užívat znak a prapor.udělení znaku a praporu

Znak

Popis znaku:
Zeleno – modrý štít dělený šikmým břevnem, nahoře postavený jetelový trojlístek, dole tři vlnitá břevna – vše stříbrné

Idea:

Tvar štítu – gotický (lomený) zdůrazňuje stáří a historický význam obce

Šikmý pruh – cesta „Liběcká“, jedna z nejvýznamějších a nejstarších cest vedoucích z Čech na Moravu

Heraldické figury – Jetelový list z erbu Karla Girtlera z Kleebornu, který zavedl pěstování jetele ve zdejší oblasti, přínos pro zemědělství.
Vlnky – řeka Doubrava

Barvy
zelená – lesy, louky
modrá – řeka Doubrava
stříbrná – zdůrazňuje historický význam

Praporprapor

Popis praporu:
List dělený šikmým bílým pruhem o šířce 1/5 šířky listu. Horní pole listu zelené, dolní modré. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Zdroj: 1795-1995 Libice nad Doubravou – Almanach vydaný k 200.výročí povýšení na městys.

Komentáře jsou uzavřeny.