VÝROČÍ

2017

VÝROČÍ UDÁLOST DATUM UDÁLOSTI DATUM VÝROČÍ
892 let první údaj o existenci kostela 1125 2017
871 let první písemná zmínka o Libici 1146 2017
634 let Libická Lhotka – první písemná zmínka 1383 2017
619 let Kladruby – první písemná zmínka 1398 2017
620 let Malochyně – první písemná zmínka 1399 2017
475 let Chloumek – první písemná zmínka 1542 2017
475 let Křemenice – první písemná zmínka 1542 2017
475 let Nehodovka – první písemná zmínka 1542 2017
461 let Barovice – první písemná zmínka 1556 2017
461 let Lhůta – první písemná zmínka 1556 2017
461 let Spálava – první písemná zmínka 1556 2017
345 let postavena fara 1672 2017
308 let postavena jednopatrová barokní budova zámku 1709 2017
286 let zdejší pivovar začal vařit pivo 1731 2017
226 let učitel Josef Kratochvíl začal pěstovat brambory 1791 2017
131 let zřízen c. k. poštovní a telegrafní úřad 1886 2017
117 let založen Spořitelní a záložní spolek pro školní obec Libice (Kampelička) 1900 2017
112 let zdejší pivovar přestal vařit pivo 1905 2017
110 let do obce zaveden první telefon 1907 2017
110 let začátek pěstování jetele 1907 2017
89 let Josef Tillmann zakládá pamětní knihu obce 1928 2017
82 let vybudován první vodovod v obci 1935 2017
59 let Aloisem Brtkem založena nová kronika obce 1958 2017
22 let uděleno právo používat znak a prapor obce 1995 2017
18 let založeno Divadelní společenstvo libických dětí 1999 2017
15 let vesnice roku 2002 kraje Vysočina 2002 2017
14 let založen fotbalový klub 2003 2017
32 let otevřen „nový“ kulturní dům 23.2.1985 23.2.2017
61 let založeno JZD v Libici a v Libické Lhotce 13.3.1956 13.3.2017
75 let odvezeny dva zvony z kostela na roztavení 18.3.1942 18.3.2017
56 let úmrtí malíře Jiřího Horníka 30.4.1961 30.4.2017
155 let položen základní kámen nové školy 08.05.1862 8.5.2017
48 let letecká nehoda u Hradiště 10.5.1969 10.5.2017
65 let slavnostní otevření „starého“ kulturního domu 13.5.1951 13.5.2017
134 let založení sboru dobrovolných hasičů 14.05.1883 14.5.2017
28 let otevření nové hasičské zbrojnice 19.5.1989 19.5.2017
124 let započata přístavba 2. patra školy 12.06.1893 12.6.2017
134 let povodní zničena brusírna a leštírna skla A. Pešouta 20.06.1883 20.6.2017
153 let dokončena stavba nové školní budovy 01.09.1864 1.9.2017
101 let narození malíře Jiřího Horníka 5.9.1916 5.9.2017
222 let povýšení obce na městys a uděleno právo pořádat dva výroční a čtyři dobytčí trhy 07.09.1795 7.9.2017
96 let odhalen pomník obětem první světové války 15.9.1921 15.9.2017
11 let znovu udělení statutu MĚSTYS 10.10.2006 10.10.2017
18 let otevření Pilnova statku 16.10.1999 16.10.2017
123 let řádné vyučování v dostavěné škole 22.10.1894 22.10.2017
115 let vysvěcen nový hřbitov při cestě na Leštiny 26.10.1902 26.10.2017
59 let zrušen zdejší lihovar 1.11.1958 1.11.2017
66 let v kulturním domě zřízeno kino 9.12.1951 9.12.2017
71 let otevření mateřské školy v 1. poschodí školy 10.12.1946 10.12.2017
62 let otevřeno nové jevistě „starého“ kulturního domu 18.12.1955 18.12.2017
143 let založen první kroužek divadelních ochotníků 26.12.1874 26.12.2017

Komentáře jsou uzavřeny.