ZASTUPITELSTVO & RADA

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2014-2018

Zastupitelstvo městyse je složeno z 15 členů, kteří rozhodují o věcech patřících do samostatné působnosti obce. Rada městyse je složena z 5 členů.

ZASTUPITELSTVO MĚSTYSE LIBICE NAD DOUBRAVOU

Dvořák Luboš
Exner Josef
Horník Jiří
Málek Martin
Musil Karel
Nepovím Vladimír
Pleskač Josef Ing.
Pleskačová Andrea
Ptáčková Dagmar
Rédl Jaromír (mail: redl@nova-cesta.cz)
Stehno Vladimír Bc. (mail: stehnovladimir@gmail.com | web: www.vladimirstehno.cz)
Stehnová Petra Bc. DiS.
Šťastný Jan
Uchytil Zdeněk
Venhauer Václav

RADA MĚSTYSE

Venhauer Václav – starosta
Pleskač Josef Ing. – místostarosta
Exner Josef
Dvořák Luboš
Šťastný Jan

FINANČNÍ VÝBOR MĚSTYSE

Ptáčková Dagmar – předsedkyně
Klepetková Hana
Stehnová Dagmar

KONTROLNÍ VÝBOR MĚSTYSE

Stehnová Petra Bc. Dis – předsedkyně
Musil Karel
Ondráček Lukáš Bc.

KULTURNÍ A ŠKOLSKÁ KOMISE

Pleskačová Andrea – předsedkyně
Mrvová Jana
Součková Bohuslava
Beráková Lucie
Nosková Alexandra
Teclová Eva
MUDr. Prokšová Marie
Stehnová Petra Bc.
Bílek Petr

KOMISE PRO ROZVOJ KLADRUB

Štekl Jiří – předseda
Čermák Jiří
Málek Jaroslav
Stehno Jakub
Zmeková Marie

———————————————————————————————————————————————

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2010-2014

Zastupitelstvo městyse Libice nad Doubravou:
Václav Venhauer, František Souček, Ing. Josef Pleskač, Jiří Horník, Josef Exner, Andrea Pleskačová, Vladimír Nepovím, Zdeněk Uchytil, Květa Bačkovská, Petr Bílek, Pavel Rutsch, Vladimír Mrva, Iveta Hoftová (po rezignaci Milana Brabce), Hana Klepetková (po rezignaci Petra Juna), Martin Záruba

Rada městyse:
Václav Venhauer-starosta, Ing. Josef Pleskač-místostarosta, František Souček, Josef Exner, Petr Bílek

Finanční výbor městyse:
Pavel Rutsch-předseda, Vlastislav Pleskač, Hana Fialová, Dagmar Ptáčková, Dagmar Stehnová

Kontrolní výbor městyse:
Květoslava Bačkovská-předsedkyně, František Bednář, Martin Záruba

Školská a kulturní komise:
Andrea Pleskačová – předsedkyně, Květoslava Bačkovská, Lucie Beráková, Petr Bílek, Jana Málková, Jana Mrvová, Jaroslav Novotný, Bohuslava Součková

Komise pro rozvoj Kladrub:
Jiří Štekl – předseda, Jiří Čermák, Jaroslav Málek, Jakub Stehno, Marie Zmeková

———————————————————————————————————————————————

VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006-2010

Zastupitelstvo městyse Libice nad Doubravou:
Václav Venhauer, Pavel Rutsch, Jiří Horník, Ing. Josef Pleskač, Petr Musil, Mudr. Jiří Ordelt, František Souček, Josef Nermuť, Milan Brabec, Vlastislav Pleskač, Vladimír Mrva, Josef Exner, František Bednář, Jan Šťastný, Jaromír Saidl

Rada městyse:
Václav Venhauer-starosta, Pavel Rutsch-místostarosta, Ing. Josef Pleskač, Vladimír Mrva, Jan Šťastný

Finanční výbor městyse:
Vlastislav Pleskač-předseda, Dagmar Ptáčková, Josef Exner

Kontrolní výbor městyse:
František Bednář-předseda, Josef Nermuť, František Souček

Stavební komise městyse:
Milan Brabec-předseda, Petr Musil, Jan Šťastný, Jaroslav Maška

Školská a kulturní komise:
Jana Málková-předsedkyně, Lucie Beráková, Bohuslava Součková, Jiřina Štrieglová, Jana Mrvová, Jitka Nermuťová, Karel Sysr, Jaroslav Novotný, Květoslava Bačkovská

Osadní výbor Lhůta:
Uchytil Zdeněk, Oldřich Mudruňka, Stanislav Pátek

Komise pro rozvoj Kladrub:
Ing.Jiřím Štekl, Miloslav Kvaček, František Čermák, Božena Zmeková, Jaroslav Málek

Zdroj: www.libicend.cz

Komentáře jsou uzavřeny.