LÁNSKÁ LÍPA + PAMÁTNÉ STROMY

  • 700 letá lípa
  • Vzdálenost od Libice: 2,5 km

Roste v obci Lány. Obvod kmene 720 cm, výška 25 m, odhad stáří 700 let.
V dřívějších dobách byla lípa hraniční a signální strom na Libické stezce.

lanska_lipa_1 lanska_lipa_2

Další památné stromy v okolí

Na území CHKO Železné hory je 14 památných stromů. Ty jsou jenom zlomkem zeleně, která v CHKO roste. Ostatní zeleň, ať už v sídlech, či volné krajině je také chráněna zákonem proti svévolnému ničení. V CHKO je mnoho dalších stromů, které by si vyhlášení za památné zcela jistě zasloužily, např. nevolnické stromy, či mohutné duby na hrázích rybníků.

stromy

Památné stromy na území CHKO Železné hory

1/ Dub letní – tzv. Žižkův Dub

Roste v obci Podhradí, pod hradem Lichnice.
Obvod kmene je 922 cm, výška 28 m, stáří 700-800 let.

2/ Jalovec obecný

Roste v obci Svídnice.
Obvod kmene je 105 cm a výška 8 m. Jedná se o tzv. dvoják.

3/ Smrk ztepilý

Roste u cesty ve Slavické oboře.
Obvod kmene je 520 cm v 0,5 m výšky, výška stromu je 32 m,
odhad stáří 160 let. Jednalo se o čtyřkmen, jeden z hlavních kmenů se
v roce 1999 při nárazovém větru odlomil.

4/ Platan javorolistý

Roste v obci Běstvina. Obvod kmene je 535 cm,
výška stromu je 20 m, obvod koruny 55m.

5/ Duby letní

3 kusy, které rostou na zahradě domu v obci Běstvina.
Obvody kmenů jsou 435 cm, 400 cm, 345 cm, výška stromů cca 20 m,
obvody korun cca 60 m. Stáří cca 250 – 300 let.

6/ Klokočovská lípa

Více informací na stránce Klokočovská lípa.

7/ Jilm habrolistý

Roste v osadě Přemilov. Obvod kmene 420 cm, výška 30m, odhad stáří 220 let.

8/ Lípa srdčitá

Roste u bývalé tvrze Lipka nedaleko Horního Bradla. Obvod kmene je 802 cm, výška
27 m obvod koruny 85 m,
stáří cca 600 let.

9/ Lípa velkolistá

Roste v obci Kameničky, nedaleko Trhové Kamenice. Obvod kmene je 713 cm, výška 27 m,
obvod koruny 42 m, stáří cca 450 let

10/ Lípa srdčitá – tzv. Spálavská lípa

Roste v osadě Spálava, nedaleko Chloumku. Obvod kmene je 590 cm, výška 23 m,
odhad stáří 525 let. Mezi lidmi se traduje, že bylazasazena v roce 1469 naoslavu
vítězství krále Jiřího z Poděbrad nad Matyášem Uherským.

11/ Lípa velkolistá – tzv. Lánská lípa

Roste v obci Lány. Obvod kmene 720 cm, výška 25 m, odhad stáří 700 let.
V dřívějších dobách byla lípa hraniční a signální strom na Libické stezce.

12/ Kaštanovník setý

Roste pod nejvyšším vrcholem Železných hor – Horním Vestcem
v nadmořské výšce cca 660 m n.m. Obvod kmene je 2,7 m, výška 9m, obvod koruny 37 m.
Odhad stáří je cca 180 let.

13/ Duby u Chotěboře

11 ks dubů, katastrální území Chotěboř. Obvody stromů od 2,8 po 6,8 m,
výška stromů je cca 20 m.

14/ Lípa velkolistá

Roste v bývalé osadě Štikov, nedaleko obce Slavíkov. Obvod kmene je 710 cm,
výška 20 m, odhad stáří 600 let.

Zdroj: CHKO Železné hory

Komentáře jsou uzavřeny.