SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011

STATISTIKA
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 1991
SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2001
PRO SČÍTÁNÍ 2011 SE JEDNÁ O PŘEDBĚŽNÁ DATA!!!

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu

Obyvatelstvo celkem 857
v tom pohlaví muži 412
ženy 445
v tom druh pobytu trvalý 853
dlouhodobý 4
z celku cizinci 6
Narození v obci trvalého bydliště 448

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem 857
v tom ve věku 0 – 14 let celkem 115
muži 51
ženy 64
15 – 64 let celkem 585
muži 291
ženy 294
65 a více let včetně nezjištěno celkem 157
muži 70
ženy 87

3. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Muži celkem 412
z toho svobodní 166
ženatí 215
rozvedení 15
ovdovělí 16
Ženy celkem 445
z toho svobodné 155
vdané 213
rozvedené 21
ovdovělé 55

4. Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 742
z toho nejvyšší ukončené vzdělání základní vč. neukončeného 139
střední vč. vyučení (bez maturity) 314
úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné včetně nástavbového 210
vysokoškolské 58
bez vzdělání 7

5. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Obyvatelstvo celkem 857
Ekonomicky aktivní2 423
v tom zaměstnaní 392
z toho zaměstnanci 308
zaměstnavatelé 10
osoby pracující na vlastní účet 50
nezaměstnaní 31
Ekonomicky neaktivní 417

6. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvatelstvo celkem 857
z toho národnost česká 653
moravská 2
slezská  
slovenská 3
polská 1
německá  
romská  
neuvedeno 193

7. Obyvatelstvo podle náboženské víry

Obyvatelstvo celkem 857
Věřící – nehlásící se k církvi, náboženské společnosti  
Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti3 110
z toho Církev římskokatolická 98
Církev československá husitská 1
Českobratrská církev evangelická 2
Bez náboženské víry 225

8. Obyvatelstvo podle státního občanství

Obyvatelstvo celkem 857
z toho podle státního občanství Česká republika 849
Slovensko 1
Německo  
Polsko 1
Ukrajina 3
Rusko  
Vietnam 1

9. Domy podle obydlenosti, druhu domu a vlastníka

Domy celkem 329
z toho obydlené 237
z obydlených podle druhu domu rodinné domy 227
bytové domy 9
z obydlených podle vlastníka domu fyzická osoba 225
obec, stát 1
bytové družstvo 2
spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek) 4
kombinace vlastníků  
z obydlených s obdobím výstavby nebo rekonstrukce od předchozího sčítání  

10.Neobydlené domy podle druhu domu a důvodu neobydlenosti

Neobydlené domy celkem 4 92
z toho druh domu rodinné domy 89
z toho důvod neobydlenosti slouží k rekreaci 17
přestavba domu 2
nezpůsobilé k bydlení  
bytové domy  
z toho důvod neobydlenosti přestavba domu  
nezpůsobilé k bydlení  

11.Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a vybavenosti

Obydlené byty celkem 288
z toho právní důvod užívaní bytu ve vlastním domě 206
v osobním vlastnictví 37
nájemní 8
družstevní 8
z toho vybavenost osobním počítačem s internetem 151
bez internetu 9
z toho koupelna, sprchový kout v bytě 280
z toho splachovací záchod v bytě 280

12.Obydlené byty podle způsobu vytápění a použitých energií

Obydlené byty celkem 288
z toho převládající způsob vytápění ústřední 175
etážové (s kotlem v bytě) 42
kamna 61
z toho energie používaná k vytápění z kotelny mimo dům  
uhlí, koks, uhelné brikety 56
plyn 99
elektřina 35
dřevo 91
z toho plyn zaveden do bytu 123

Zdroj: Český statistický úřad, www.scitani.cz

Komentáře jsou uzavřeny.