LIBICE.VLADAS.CZ 2.0

libice.vladas.cz v1.0

Před 13-ti měsíci, tedy na začátku října 2009, byla spuštěna první verze toho webu. Proto si myslím, že je čas na změnu. Podle stoupající návštěvnosti lze soudit, že zde nalézáte informace, které hledáte :-). Jako poděkování za vaši přízeň jsem se rozhodl pro web připravit ,, nový kabát,, a to nejen na zimu :-). Doufám, že se vám bude líbit. 🙂 Stránky stále běží na redakčním systému WORDPRESS. Všechny stránky a příspěvky také prošly aktualizací.

Zásadnější proměnou prošly následující stránky:

  • Kontakt: místo vzkazníku na krátké zprávy přidána Návštěvní kniha
  • Fotogalerie / Čistička – přidány fotky stavby čističky odpadních vod

Svatomariánské údolí (video)

Krátká reportáž o Svatomariánském údolí nedaleko Libice nad Doubravou, která se objevila v pořadu České televice Toulavá kamera.

kamera

Přírodní rezervace Svatomariánské údolí

mapa Svatomariánského údolí

mapa Svatomariánského údolí

Důvod ochrany: přírodě blízký charakter utváření koryta řeky Doubravy a výskyt dobře zachovalých lužních jasanových olšin v navazující nivě. V území se vyskytují vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Zejména se jedná o bleduli jarní (Leucojum vernum), měsíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva), vranku obecnou (Cottus gobio) a ledňáčka říčního (Alcedo atthis).

Vymezení: Nachází se v kraji Vysočina v okrese Havlíčkův Brod, v katastrálních územích Nová Ves u Chotěboře, Chotěboř, Hranice u Malče a Libice nad Doubravou.

Celková výměra: 14,7356 ha.