VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE /2014-2018/ Č. 5

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou /2014-2018/ č. 5 se koná v úterý 05.05.2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n/D.

Program:

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou
  2. Činnost Rady městyse Libice nad Doubravou od posledního zasedání Zastupitelstva
  3. Schválení smlouvy o dílo na Rekonstrukci opěrné zdi rybníka ve Lhůtě
  4. Projednání přeložky sítě nn na náměstí sv. Jiljí před kostelem

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE /2014-2018/ Č. 4

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou /2014-2018/ č. 4 se koná v pátek 06.02.2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n/D.

Program:

  1. Schválení znění smlouvy o partnerství se společností Podhůří Železných hor o.p.s.
  2. Schválení znění smlouvy o zřízení služebnosti
  3. Rozpočtové změny provedené k 31.12.2014
  4. Schválení spoluúčasti na dotaci na opravu zámku a kostela

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou