VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE /2014-2018/ Č. 3

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou /2014-2018/ č. 3 se koná v pátek 19.12.2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n/D.

Program:

  1. Schválení rozpočtu městyse Libice nad Doubravou na rok 2015
  2. Schválení rozpočtu Základní školy a Mateřské školy v Libici nad Doubravou, společnosti Obecní lesy a zeleň – Libice nad Doubravou s. r. o. a Svazku obcí Podoubraví na rok 2015   
  3. Schválení znění smluv o poskytnutí finančních příspěvků občanským sdružením 
  4. Schválení výše poplatku za stočné a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2015

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE /2014-2018/ Č. 2

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou /2014-2018/ č. 2 se koná v pátek 28.11.2014 v 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n/D.

Program:

  1. Návrh rozpočtu městyse Libice nad Doubravou na rok 2015
  2. Schválení znění smlouvy o poskytnutí příspěvku na pojízdnou prodejnu
  3. Rozdělení příspěvků občanským sdružením na činnost dle jejich žádostí
  4. Záměr prodeje pozemku v k. ú. Kladruby

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou

SLOŽENÍ SAMOSPRÁVY PO USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

07.11.2014 proběhlo ustavující zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou. Přítomno bylo všech 15 nově zvolených zastupitelů, kteří před schválením programu složili slib.

Funkce Navržení kandidáti Schválení kandidáti
starosta, člen rady Venhauer Václav Venhauer Václav
místostarosta, člen rady Pleskač Josef Ing. Pleskač Josef Ing.
člen rady Exner Josef Exner Josef
člen rady Dvořák Luboš Dvořák Luboš
člen rady Šťastný Jan Šťastný Jan
předseda finanč. výboru Ptáčková Dagmar Ptáčková Dagmar
Rédl Jaromír
předseda kontr. výboru Uchytilová Petra Bc. DiS. Uchytilová Petra Bc. DiS.
Stehno Vladimír Bc.
člen finanč. výboru Pleskač Vlastimil Pleskač Vlastimil
Stehnová Dagmar Stehnová Dagmar
člen kontr. výboru Ondráček Lukáš Ondráček Lukáš
Musil Karel Musil Karel
předseda Kulturní a školské komise Pleskačová Andrea Pleskačová Andrea
člen Kulturní a školské komise Mrvová Jana, Součková Bohuslava, Beráková Lucie, Nosková Alexandra, Teclová Eva, MUDr. Prokšová Marie, Stehnová Petra Bc., Bílek Petr Mrvová Jana, Součková Bohuslava, Beráková Lucie, Nosková Alexandra, Teclová Eva, MUDr. Prokšová Marie, Stehnová Petra Bc., Bílek Petr

Odměny zastupitelům a členům komisí byly stanoveny ve stejné výši jako v předchozím volebním období 2010-2014.