VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE /2014-2018/ Č. 6

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou /2014-2018/ č. 6 se koná v pátek 19.06.2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n/D.

Program:

  1. Schválení znění smlouvy s VČE – montáže, a.s. na VO Hůrka
  2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse
  3. Schválení účetní uzávěrky městyse
  4. Schválení závěrečného účtu městyse za rok 2014

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou