VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE /2014-2018/ Č. 8

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou /2014-2018/ č. 8 se koná v pátek 25.09.2015 v 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n/D.

Program:

  1. Projednání zadání územního plánu městyse Libice nad Doubravou
  2. Prodej pozemku v k. ú. Libice nad Doubravou (průmyslová zóna)
  3. Znění smlouvy o zřízení věcného břemene na přípojku nn na Barovicích
  4. Požární řád obce

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou