140 LET OD ZALOŽENÍ PRVNÍHO DIVADELNÍHO SPOLKU V LIBICI NAD DOUBRAVOU

„Paličova dcera“ (1957)

„Paličova dcera“ (1957)

Kulturní život v obci byl i v minulosti pestrý a bohatý. Nejvíce se o tuto činnost zasloužila řada divadelních kroužků. Píše se rok 1874 a v Libici byl založen první kroužek divadelních ochotníků. Svou první hru „Paní Marjánka, matka pluku“ sehrál 26. prosince 1874. Divadelně činní byli také žáci zdejší školy, kteří 6. ledna 1883 sehráli ve školní třídě hru „Pastuškové“, jejíž výtěžek 42 zlaté 29 krejcarů byl věnován na zakoupení vyučovacích pomůcek. Přišlo tolik lidí, že třída byla plná. Na doplnění programu sehráli učitelé několik hudebních skladeb. 26. prosince 1883 sehráli žáci ve škole hru „Mikuláš“. Výtěžek 44 zlaté 78 krejcarů byl věnován na nákup potřeb pro chudé žáky. V této hře hráli s dětmi i dospělí: JUDr. Josef Březina a správce zámku Josef Marvan. Představení byla hrána v dolním hostinci pana Neuwirtha, čp. 37, kde na půdě bylo uloženo skládací jeviště.

V roce 1884, kdy byla členy divadelního kroužku založena Čtenářská beseda, přestal kroužek samostatně vystupovat a jeviště předal Besedě. Ta měla svou spolkovou místnost také v hostinci čp. 37. Čtenářská Beseda také nevedla zápisy o své činnosti, proto se nedochovaly ani zápisy o sehraných divadelních představeních, ač podle vyprávění starých pamětníků jich bylo dosti. V roce 1900 za působení faráře Čeňka Jůzla oživuje činnost divadelní při Čtenářské besedě. Jeho zásluhou byla nacvičena a dne 2. února 1900 sehrána hra J. K. Tyla „Strakonický dudák“. Čistý výtěžek činil 52 koruny 46 haléřů. Polovina výtěžku věnována na opravu jeviště a druhá polovina na opravu kašny a nádvoří zámku. Divadelní odbor vlastnil již 12 kusů divadelních obleků.

opona z roku 1907

Opona z roku 1907

V roce 1905 bylo dosavadní staré jeviště rozšířeno, opraveno a pojištěno proti ohni na částku 500 K. Dne 2. září 1906, o pouti, vznikl ve stodole p. Františka Klimenta, čp. 43, oheň, který se rozšířil na domek paní Němcové, na stodolu pana Neuwirtha, čp. 37, na jeho hostinec a ještě na jednopatrový dům čp. 36, který patřil panu Teplému. V ohni shořelo na půdě hostince p. Neuwirtha také jeviště, které bylo nedávno opraveno. Pojišťovna Slavie vyplatila náhradu 494,73 K. V roce 1907 bylo pořízeno nové skládací jeviště za 432K 17h. Bylo opatřeno novou oponou, zaplacena byla v roce 1908 částkou 297,40 K. Je na ní vyobrazen podhled na Libici od malíře Novotného z Chotěboře. Dnes je opona značně devastovaná, lze jen tušit obrysy kostela, fary, školy a zámku. Jeviště zhotovil truhlář pan Víšek a zámečník pan Hanousek, oba z Libice. 8. listopadu 1908 byla na novém jevišti sehrána jako první hra „Furiant“. Divadelní kroužek v roce 1913 nevykazuje žádnou činnost, protože farář Čeněk Jůzl pro onemocnění nemohl nacvičovat divadelní hry.

První světová válka v letech 1914-1918 úplně znemožnila divadelní činnost, protože mnoho mužů odešlo do války. Teprve v roce 1919 sehrál kroužek ochotníků hru „Vojnarka“. V roce 1919 vzniklo v obci „Sdružení katolické mládeže“, které sehrálo několik her. V roce 1920 přibyl v obci další spolek „Republikánský dorost“, který se také zaměřil na divadelní činnost. V roce 1922 se „Sdružení katolické mládeže“ přejmenovává na „Orel-tělocvičnou jednotu“ a dále se věnuje divadelní činnosti. V následujících 8 letech bylo sehráno na 30 různých divadelních her.

„Kolébka“ (1960)

„Kolébka“ (1960)

Po roce 1930 se divadelní činnosti věnuje též hasičský sbor. Republikánský dorost sehrál na pastvišti Pod Skálou hru „Jan Výrava“. Do začátku druhé světové války bylo sehráno všemi soubory dalších 20 her. V roce 1941 byl rozpuštěn Orel. V obci utvořena Katolická národní jednota, která sehrála hry: „Pod křížem“ a „Zpěváci ulice“. V roce 1942 sehrál spolek Charita hru „Písně dcery ducha mého“. Po 2. světové válce v roce 1945 je zde utvořena „Místní rada osvětová“. V roce 1946 se divadelní činnosti věnuje Československý svaz mládeže, Charita a Hasičský sbor.

Dne 27. 8. 1953 byla rozpuštěna dosavadní Osvětová beseda a utvořena nová, která se opět věnuje divadelní činnosti. V roce 1954 se začalo se stavbou nového jeviště v kulturním domě. Koncem října 1955 se začalo s nácvikem hry Aloise Jiráska „Psohlavci“, která byla vybrána pro slavnostní otevření jeviště, které se konalo 18. prosince 1955. V roce 1956 zakoupila OB nové kulisy: 2 pokoje s proměnami, 3 duby, 1 listnatý strom velký, 1 skupinku bříz, skupinu smrků, 2 domy, dvoudílné pozadí s domy, dvoudílné pozadí s horami, 2 zíďky, dvojitou bránu a bílé okno, vše za 6 200 Kčs. V letech 1950 – 1964 bylo sehráno 35 divadelních představení.

plakat-otec plakat-prehlidka plakat-vojnarka plakat-tri vlasy

V srpnu 1965 byl přeložen ze zdejší školy do Chotěboře učitel Alois Brtek, který režíroval zdejší divadelní hry po dobu své 13. leté působnosti. A tímto končí divadelní činnost ochotníků. V následujících letech a desetiletích hrál divadlo už jen pouze divadelní kroužek žáků zdejší školy (7 her). Od roku 1982 nebylo v obci žádné divadlo nacvičeno.

Až v roce 1999 se paní Blance Čermákové a Jitce Rutschové podařilo dát dohromady několik divadelně nadšených dětí a bylo založeno Divadelní společenstvo libických dětí. Obnovuje se tím téměř stoletá tradici ochotnického divadla, která v obci byla. Nejdříve byly zprovozněny původní kulisy, v kulturním domě bylo vytvořeno jeviště s oponou, a poté byla nacvičena pohádka „Zkoušky čerta Belínka“. Premiéra se odehrála 28. března 1999 a hra měla velký úspěch. Poté se podařilo nacvičit ještě několik dalších her, avšak na začátku nového tisíciletí spolek svou činnost ukončil.

Seznam odehraných divadelních her, jejichž názvy se dochovaly divadelní hry
Kompletní historii divadelních spolků v Libici nad Doubravou najdete na nové stránce HISTORIE DIVADELNÍCH SPOLKŮ.

Autor textu: Bc. Vladimír Stehno

Zdroj:
PAMĚTNÍ KNIHA DIVADELNÍHO SPOLKU SPOLU SE ZÁPISY O ČINNOSTI OSVĚTOVÉ BESEDY 1955-1963
Kronika Libice nad Doubravou 1. část + 2. část (1958)
Pamětní kniha (1928)

PO TŘECH LETECH V NOVÉM

LIBICE.VLADAS.CZ 4.0
Po třech letech je ten pravý čas na změnu. Proto jako malý dárek k blížícím se Vánocům přináším novou podobu těchto stránek. Pevně věřím že se Vám bude líbit a budete s ní spokojeni. Samozřejmostí je i mobilní verze stránek, která byla opět testována na různých zařízeních s operačním systémem Android.

Symbolika barev zůstává stejná: zelená – barva jetelového trojlístku, který je zároveň v logu webu; modrá barva – řeka Doubrava; šedá – historický význam (původně stříbrná nebo bílá)

PS: připraveno je i několik novinek, které budou postupně uveřejněny. Takže pokud o ně nechcete přijít, tak se přihlaste k odběru novinek e-mailem (vpravo dole) nebo se přidejte k naší stránce na FACEBOOKU.  

JAK ŠEL ČAS!

libice v1.0 (2010) libice v2.0 (2011) libice_v3.1 (2012-2014)

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE LIBICE NAD DOUBRAVOU 2014

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou

Úřad městyse Libice nad Doubravou v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou, svolaného dosavadním starostou obce Václavem Venhauerem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: ZASEDACÍ MÍSTNOST ÚŘADU MĚSTYSE, ZÁMECKÁ 45, LIBICE N/D
Doba konání: 07.11.2014 od 19:00 hodin

Před schválením programu složí členové zastupitelstva slib.

Navržený program:

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty

  • a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • b) volby starosty
  • c) volby místostarosty
  • d) volba členů rady

4) zřízení finančního a kontrolního výboru

  • a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • b) volba předsedy finančního výboru
  • c) volby předsedy kontrolního výboru
  • d) volby členů finančního výboru
  • e) volby členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

6) Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva slib.

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou