PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2016

carodejnice_2016_800SDH LIBICE N/D pořádá v sobotu 30.04.2016 PÁLENÍ ČARODĚJNIC v areálu u rybníka v Libici nad Doubravou. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!

Program:

 • OD 18:00 HODIN – SOUTĚŽE PRO DĚTI. Pro všechny účastníky bude připravena sladká odměna a tradiční opékání špekáčků.
 • OD 20:00 HODIN – ZAPÁLENÍ HRANICE

Zdroj: SDH Libice nad Doubravou

 •  
 •  
 •  

ŠACHOVÝ TURNAJ – LIBICKÁ VEŽ /2016/

III. ročník amatérského šachového turnaje LIBICKÁ VĚŽ se uskuteční v sobotu 26.3.2016 od 10. hodin do hostince „U Bambuchů“.

Tento turnaj bude pořádán vždy jednou za rok a jeho výherce obdrží na dobu jednoho roku dřevěnou putovní věž. Na tuto věž bude umístěn štítek se jménem výherce a rokem ve kterém turnaj vyhrál. Tato putovní věž zůstává majetkem spolku Nová cesta Libice a měsíc před termínem konání dalšího ročníku ji vítěz musí vrátit nepoškozenou majiteli. Nemusíte být šachový velmistři. Chceme si zahrát pro zábavu a aby putovní věž neopustila oblast Libice nad Doubravou, mohou se turnaje zúčastnit pouze osoby a „chalupáři“, žijící v Libici nad Doubravou, nebo přilehlých místních částech. Turnaj bude probíhat pouze v jedné kategorii. Věk ani pohlaví nerozhoduje. Pravidla turnaje oznámí před zahájením hlavní rozhodčí (rozlosování a časový limit kola). Ten také rozhoduje v případě sporných výsledků zápasů. Startovné bylo stanoveno na 100 Kč a je v něm obsažen oběd (guláš).

Zdroj: Nová cesta Libice

 •  
 •  
 •  

VELIKONOČNÍ JARMARK 2016

Kulturní a školská komise městyse Libice nad Doubravou Vás srdečně zve na VELIKONOČNÍ JARMARK v sobotu 19.03.2016 od 10.00 do 16.00 hodin v prostorách PILNOVA STATKU v Libici nad Doubravou.

UKÁZKY ŘEMESEL SPOJENÉ S PRODEJEM VÝROBKŮ. 

Občerstvení v průběhu jarmarku zajištěno. Těšit se můžete i na pochutiny ze staročeské zabíjačky.

Vstupné dobrovolné (Výtěžek ze vstupného bude věnován MŠ a ZŠ v Libici nad Doubravou)

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou

 •  
 •  
 •  

PLES MĚSTYSE LIBICE NAD DOUBRAVOU 2016

Kulturní a školská komise městyse Libice nad Doubravou Vás srdečně zve na
PLES MĚSTYSE v pátek 04.03.2016 od 20:00 hodin v kulturním domě na Chloumku.

K tanci a poslechu hraje hudební skupina Rose Band.
Vstupné: 100,- Kč v předprodeji na Úřadu městyse, 120,- Kč na místě.

Bohatá tombola. Občerstvení zajištěno. Vstup ve společenském oblečení.
Svoz a rozvoz zajištěn.

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou

 •  
 •  
 •  

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE /2014-2018/ Č. 13

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou /2014-2018/ č. 13 se koná v pátek 19.02.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n/D.

Program:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou
 2. Činnost rady městyse Libice nad Doubravou od posledního zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou
 3. Schválení smlouvy na převod pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 4. Schválení finanční spoluúčasti na dotaci na opravu kostela a zámku
 5. Schválení darovací smlouvy mezi firmou Archatt s. r. o. a městysem Libice nad Doubravou
 6. Projednání žádosti firmy Vysspa o prominutí smluvní pokuty na dokončené hřiště na Chloumku 

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou

 •  
 •  
 •