VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE /2014-2018/ Č. 21

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou /2014-2018/ č. 21 se koná v pátek 19.5.2017 v 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n/D.

Program:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou
 2. Činnost Rady městyse Libice nad Doubravou od posledního zasedání Zastupitelstva městyse
 3. Schválení účetní závěrky k 31.12.2016
 4. Schválení závěrečného účtu Městyse Libice nad Doubravou za rok 2016

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2017

SDH LIBICE N/D pořádá v neděli 30.4.2017 PÁLENÍ ČARODĚJNIC v areálu u rybníka v Libici nad Doubravou. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!

Program:

 • OD 18:00 HODIN – SOUTĚŽE PRO DĚTI. Pro všechny účastníky bude připravena sladká odměna a tradiční opékání špekáčků.
 • OD 20:00 HODIN – ZAPÁLENÍ HRANICE

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE /2014-2018/ Č. 18

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou /2014-2018/ č. 18 se koná v pátek 27.1.2017 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n/D.

Program:

 1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou
 2. Činnost Rady městyse Libice nad Doubravou od posledního zasedání Zastupitelstva městyse

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE /2014-2018/ Č. 16

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou /2014-2018/ č. 16 se koná v pátek 25.11.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n/D.

Program:

 1. Návrh rozpočtu městyse Libice nad Doubravou na rok 2017
 2. Schválení znění veřejně právních smluv – finančních příspěvků
 3. Prodej pozemku p. č. 2154 v k. ú. Libice nad Doubravou
 4. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření městyse

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou