O MĚSTYSU

Libice-panorama (21.08.2009)

mapa – čísla popisná

Libice nad Doubravou je nejstarší obcí v podhůří Železných hor, nad pravým břehem řeky Doubravy. Leží v protáhlé kotlině nalézající se nedaleko plochého rozvodí Doubravy a Sázavy, asi 5 km severovýchodně od města Chotěboře v severovýchodní čísti okresu Havlíčkův Brod. Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 15° 42´ 15“ E, 49° 44´ 42“ N. Celé území se nachází na ploše 2 194 ha, z nichž tvoří 698 ha lesy a 1334 ha zemědělské půdy (z toho orná půda 853 ha, travní porosty, zahrady). Nadmořská výška se pohybuje mezi 421 m (Libice) až 645 m (Spálava).

Žije zde 857 obyvatel (údaj k 01.01.2014). Městys je členem Sdružení místnístních samospráv ČR, Svazku obcí Podoubraví se sídlem v Chotěboři, který má 27 členů a MAS Podhůří Železných hor, o.p.s.

Status: Městys
Typ města: Ostatní obce
ZUJ (kód obce): 569020
NUTS5: CZ0631569020
LAU 1 (NUTS 4): CZ0631 – Havlíčkův Brod
NUTS3: CZ063 – Vysočina
NUTS2: CZ06 – Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem: Chotěboř
Obec s rozšířenou působností: Chotěboř
PSČ: 582 77

V Libici se nachází kromě základní sítě občanské vybavenosti (vodovod, plynofikace, kanalizace s napojením na čistírnu odpadních vod dokončenou v srpnu 2011), sbor dobrovolných hasičů, pošta, knihovna, malé zdravotní středisko, Mateřská a Základní škola (pro 1. – 5. roč.), fotbalové hřiště se zázemím, sportovní areál a dětské hřiště. K dispozici obyvatelstvu je i několik drobných řemeslníků, služeb, obchod a hospoda.

Dnešní Libice nad Doubravou a její okolí je perspektivní málo dotčené území s velkým přírodním potenciálem a kulturní krajinou. Od roku 1990 formuluje svou novou podobu a pozici pro plnohodnotný život obyvatelstva.

„VESNICE KRAJE VYSOČINA ROKU 2002

V roce 2002 se Libice nad Doubravou zúčastnila soutěže Vesnice roku v programu obnovy venkova. Do soutěže se zapojilo celkem 266 obcí ze 13 krajů (z kraje Vysočina 22 obcí). Zlatou stuhu, možnost užívat titul „Vesnice kraje Vysočina roku 2002“ a postup do dalšího kola získala Libice nad Doubravou. Modrou stuhou za společenský život získala obec Mladoňovice, Bílou stuhu za činnost mládeže obec Kralice nad Oslavou a Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí obec Vilémov. V celostátním kole se mezi prvními třemi Libice neumístila, ale bylo jí uděleno mimořádné ocenění za podporu turistiky a s tím související stylovou přestavbu Pilnova statku na kulturní a ubytovací zařízení.

Vesnice roku 1999 – krajské kolo: „Bílá stuha – za činnost mládeže“
Vesnice roku 2000 – krajské kolo: „3. místo“
Vesnice roku 2002 – krajské kolo: „Zlatá stuha – krajský vítěz“
Vesnice roku 2002 – celostátní kolo: „mimořádné ocenění za podporu turistiky (stylová přestavba Pilnova statku na kulturní a ubytovací zařízení)“
Vesnice roku 2012 – krajské kolo: „čestné uznání za rozvoj místních částí“
Vesnice roku 2013 – krajské kolo: „Diplom za podporu využívání volného času“

MÍSTNÍ ČÁSTI

Městys Libice nad Doubravou se skládá ze 7 katastrů, 7 územně technických jednotek a z 10 místních částí: Libice nad Doubravou, Barovice, Libická Lhotka, Lhůta, Chloumek, Křemenice, Spálava, Kladruby, Malochyně, Nehodovka. (Pořadí podle počtu obyvatel ze SLDB 2001)

LIBICE NAD DOUBRAVOU (bez místních částí)

Souřadnice: 15° 42′ 15“ E, 49° 44′ 42“ N
Nadmořská výška: 421 m
První písemná zmínka: 1146

Počet 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930
obyvatel 662 684 654 608 618 616 549
domů 85 89 86 85 89 90 94
Počet 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
obyvatel 441 439 417 454 533 555 568
domů 106 139 105 113 126 137 146

BAROVICE

Souřadnice: 49°45’39 s. š., 15°45’2 v. d.
Nadmořská výška: 623 m
První písemná zmínka: 1556

V zápise je hovořeno jako o Bavorovicích. V roce 1600 patřily Kunatovi Dobřenskému z Dobřenic. V 18. a 19. století patřily k panství v Novém Studenci. V roce 1869 byla osadou obce Chloumek, v letech 1880-1890 jako osada Bárovice obce Chloumek v okrese Chotěboř, poté od 1900 do 1950 jako Barovice osadou obce Chloumek v okrese Chotěboř, od roku 1961 do roku 1985 částí obce Chloumek v okrese Havlíčkův Brod a od 1. července 1985 částí obce Libice nad Doubravou.

Počet / rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930
obyvatel  118 136 108 98 124 122 115
domů  19 19 18 18 19 20 20
Počet 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
obyvatel 73 89 89 89 74 72 62
domů 23 21 20 17 18 19

LIBICKÁ LHOTKA

Souřadnice: 49°44’10 s. š., 15°42’9 v. d.
Nadmořská výška: 421 m
První písemná zmínka: 1383

Libická Lhotka nebo Žebráčí „villa Zebracziey Lhotye“ až do roku 1383 byl majitelem pán Wanko Bezchleb a z části i vilémovský klášter. V 15. století ji koupil rod Trčků z Lípy, roku 1536 ji dostal Jan Předbořský z Předboře, roku 1556 patřila k Uhrovu, později jako Lhota Žebračí roku 1591 patří panství ve Světlé nad Sázavou. Ve 30. leté válce byla osada vypálena a vypleněna a zůstaly zde dva domy. Od r. 1695 ke Studenci jako „Df Lhota Žebraczka“, od roku 1787 patří k Libickému statku – Lhota Žebraczka, 1843 jako Lhota žebračí, 1854 jako obec Libická Lhotka, 1868 jako osada obce Libice nad Doubravou. V 18. století se zde těžila hrnčířská hlína a místní obyvatelé se zabývali výrobou keramiky, proto se také užíval název „Džbánová“.

Počet / rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930
obyvatel 189 181 185 195 176 178 165
domů 27 29 29 29 30 29 31
Počet / rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
obyvatel 122 140 127 94 65 57 68
domů 33 31 28 24 20 21

LHŮTA

Souřadnice: 49°45′27″ s. š., 15°44′9″ v. d.
Nadmořská výška: 495 m
První písemná zmínka: 1556

V roce 1869 – 1950 obec v okrese Chotěboř, od roku 1961 část Libice nad Doubravou.

Počet / rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930
obyvatel 254 228 209 240 237 232 200
domů 30 31 32 33 33 33 35
Počet / rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
obyvatel 150 114 95 72 49 41 37
domů 35 32 28 25 18 15 16

CHLOUMEK

Souřadnice: 49°46′30″ s. š., 15°44′35″ v. d.
Nadmořská výška: 642
První písemná zmínka: 1542

V roce 1869 – 1950 jako obec v okrese Chotěboř, 1961 – 1985 obec v okrese Havlíčkův Brod a od 1. července 1985 částí obce Libice nad Doubravou.

Počet / rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930
obyvatel  168 196 154 157 183 181 139
domů  22 28 23 23 24 29 28
Počet / rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
obyvatel 95 79 75 44 37 34 40
domů 24 70 18 16 13 8 9

KŘEMENICE

Souřadnice: 49°46′22″ s. š., 15°46′2″ v. d.
Nadmořská výška: 621 m
První písemná zmínka: 1542

Křemenice bývala samostatným statkem, jenž byl pak spojen se statkem studeneckým. V roce 1869 – 1950 jako osada obce Chloumek v okrese Chotěboř, 1961 – 1985 část obce Chloumek v okrese Havlíčkův Brod a od 1. července 1985 částí obce Libice nad Doubravou.

Počet / rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930
obyvatel 106 105 108 102 87 81 69
domů 13 13 12 12 12 12 13
Počet / rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
obyvatel 50 46 38 45 30 30 28
domů 14 12 10 8 10 9

SPÁLAVA

Souřadnice: 49°46’28 s. š., 15°43’46 v. d.
Nadmořská výška: 645 m
První písemná zmínka: 1556

V roce 1556 patřila panství Nový Studenec. Na návsi stojí více než 500 letá lípa, která sem byla dle pověsti zasazena na oslavu vítězství krále Jiříka z Poděbrad nad Matyášem Uherským v roce 1469. Nedaleko osady se nachází druhý nejvyšší vrch Železných hor, o němž je zápis z roku 1146 -1148. Vrch byl nazýván „Spálená hora“, což pravděpodobně souviselo se zapalováním signálních ohňů na Libické stezce. V roce 1869 Spalava osada obce Chloumek v okr. Chotěboř, v roce 1880 až 1890 osada obce Chloumek v okr. Chotěboř, v roce 1900 až 1910 pod názvem Spalava osada obce Chloumek v okr. Chotěboř, v roce 1921 až 1950 osada obce Chloumek v okr. Chotěboř, v roce 1961-1985 část obce Chloumek v okr. Havlíčkův Brod. Od 1. července 1985 část obce Libice nad Doubravou v okr. Havlíčkův Brod.

Počet / rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930
obyvatel 103 92 90 85 101 88 70
domů 13 15 14 14 14 13 13
Počet / rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
obyvatel 54 50 44 23 19 21 18
domů 13 9 7 6 6 5

KLADRUBY

Souřadnice: 49°44’42 s. š., 15°44’40 v. d.
Nadmořská výška: 503 m
První písemná zmínka: 1398

Název pochází pravděpodobně od místních obyvatel, kteří káceli stromy, živili se dřevorubectvím. Původně byly majetkem vilémovského kláštera, v 17. století patřily Novému Studenci a v 18. století panství Štěpánov. Od roku 1869 do roku 1950 jsou osadou Bezděkova v okrese Chotěboř a od roku 1961 do roku 1976 částí obce Bezděkov u Libice nad Doubravou v okrese Havlíčkův Brod a od 30. dubna 1976 místní částí obce Libice nad Doubravou.

Počet / rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930
obyvatel  189 206 170 167 143 141 132
domů 21 22 23 23 23 23 24
Počet / rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
obyvatel 101 106 78 53 31 25 19
domů 25 24 23 19 11 11 10

MALOCHYNĚ

Souřadnice: 49°42′28″ s. š., 15°43′54″ v. d.
Nadmořská výška: 553 m
První písemná zmínka: 1399

V roce 1869 Malochyň – osada obce Bezděkov v okrese Chotěboř, od roku 1880 do roku 1890 osada Malochýn, od roku 1900 do roku 1910 osada Malochyň v okrese Chotěboř. Od roku 1961 do roku 1976 část obce Bezděkov v okrese Havlíčkův Brod, od 30. dubna 1976 část Libice nad Doubravou.

Počet / rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930
obyvatel 58 54 54 44 47 61 42
domů 7 7 8 7 7 7 7
Počet / rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
obyvatel 29 24 19 10 6 14 17
domů 6 5 5 4 3 3 4

NEHODOVKA

Souřadnice: 49°46′2″ s. š., 15°44′7″ v. d.
Nadmořská výška: 630 m
První písemná zmínka: 1542

V roce 1869 – 1950 jako osada obce Chloumek v okrese Chotěboř, 1961 – 1985 část obce Chloumek v okrese Havlíčkův Brod a od 1. července 1985 část obce Libice nad Doubravou.

Počet / rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930
obyvatel 57 57 56 56 49 62 38
domů 7 8 8 8 8 8 7
Počet / rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
obyvatel 22 23 17 6 1 1
domů 7 3 3 1 1

Zdroj:
http://www.risy.cz
http://www.vesniceroku.cz
Historický lexikon obcí ČR 1869-2005
Český statistický úřad
Ottův slovník naučný (03, 12, 14, 15, 16, 18, 23)
Wikipedie

Komentáře jsou uzavřeny.