VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE /2014-2018/ Č. 21

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou /2014-2018/ č. 21 se koná v pátek 19.5.2017 v 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n/D.

Program:

  1. Kontrola usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou
  2. Činnost Rady městyse Libice nad Doubravou od posledního zasedání Zastupitelstva městyse
  3. Schválení účetní závěrky k 31.12.2016
  4. Schválení závěrečného účtu Městyse Libice nad Doubravou za rok 2016

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2017

SDH LIBICE N/D pořádá v neděli 30.4.2017 PÁLENÍ ČARODĚJNIC v areálu u rybníka v Libici nad Doubravou. OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!!!

Program:

  • OD 18:00 HODIN – SOUTĚŽE PRO DĚTI. Pro všechny účastníky bude připravena sladká odměna a tradiční opékání špekáčků.
  • OD 20:00 HODIN – ZAPÁLENÍ HRANICE