3. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE

!!!Aktualizováno 17.12.2010: Zasedání se koná v 18:00 hodin.!!!!

3. veřejné zasedání zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou se koná v pondělí 20.12.2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice nad Doubravou.

Program:

 1. Schválení rozpočtu městyse na rok 2011
 2. Schválení rozpočtu ZŠ na rok 2011
 3. Schváleí rospočtu SVOP
 4. Rozpočtový výhled SVOP
 5. Poplatek ze provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění……… KO (odpad)

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Děti, žáci a učitelé Základní školy a Mateřské školy,
Libice nad Doubravou Vás spolu s úřadem Městyse Libice nad Doubravou zvou na

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

v neděli 28.11.2010 v 17. hodin na náměstí sv. Jiljí v Libici nad Doubravou.

 

 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou

Úřad městyse Libice nad Doubravou v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou, svolaného dosavadním starostou obce panem Václavem Venhauerem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Městys Libice nad Doubravou – zasedací místnost úřadu městyse, Zámecká 45, Libice n/D
Doba konání: 12.11.2010 od 18:00 hodin

!VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ!

Před schválením programu složí členové zastupitelstva slib.

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty

 • a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
 • b) volby starosty
 • c) volby místostarosty
 • d) volba dalších členů rady

4) zřízení finančního a kontrolního výboru

 • a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
 • b) volba předsedy finančního výboru
 • c) volby předsedy kontrolního výboru
 • d) volby členů finančního výboru
 • e) volby členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6) Diskuse

Zdroj: www.libicend.cz

LIBICE.VLADAS.CZ 2.0

libice.vladas.cz v1.0

Před 13-ti měsíci, tedy na začátku října 2009, byla spuštěna první verze toho webu. Proto si myslím, že je čas na změnu. Podle stoupající návštěvnosti lze soudit, že zde nalézáte informace, které hledáte :-). Jako poděkování za vaši přízeň jsem se rozhodl pro web připravit ,, nový kabát,, a to nejen na zimu :-). Doufám, že se vám bude líbit. 🙂 Stránky stále běží na redakčním systému WORDPRESS. Všechny stránky a příspěvky také prošly aktualizací.

Zásadnější proměnou prošly následující stránky:

 • Kontakt: místo vzkazníku na krátké zprávy přidána Návštěvní kniha
 • Fotogalerie / Čistička – přidány fotky stavby čističky odpadních vod