VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE /2014-2018/ Č. 16

Veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou /2014-2018/ č. 16 se koná v pátek 25.11.2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Libice n/D.

Program:

  1. Návrh rozpočtu městyse Libice nad Doubravou na rok 2017
  2. Schválení znění veřejně právních smluv – finančních příspěvků
  3. Prodej pozemku p. č. 2154 v k. ú. Libice nad Doubravou
  4. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření městyse

Zdroj: ÚM Libice nad Doubravou

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.