NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2012

PŘÍJMY
daňové  5 901 000
nedaňové  1 246 600
dotace neinvestiční  263 900
Příjmy celkem 7 411 500
VÝDAJE
zemědělství  66 000
sociální věci  139 500
průmyslové a ostatní odvětví  1 739 300
služby pro obyvatelstvo  5 419 412
veřejná správa  2 079 490
splátky přijatých půjček ZTV  2 232 000
Výdaje celkem 11 675 702

Krytí schodku 4 264 202 Kč bude převodem zůstatku bankovního účtu k 31.12.2011.

Zdroj: www.libicend.cz

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.