ČLÁNEK: LIBICE MÁ NOVÉHO KRONIKÁŘE

ČLÁNEK Z REGIONÁLNÍHO TÝDENÍKU CESTA VRCHOVINOU
Vydáno: 20.9.2011 | Autor: Mgr. Jitka Rutschová
Libice má nového kronikáře
V Libici nad Doubravou byl vybrán nový kronikář. Nejprve se ale zdvojnásobila odměna kronikáři, aniž by zastupitelé i starosta měli přehled o její výši v ostatních obcích. Potom rada městyse stanovila podmínky výběrového řízení a nakonec vybrala. Vítězně vyšel z tohoto „výběrového řízení“ člen Rady městyse Libice n. D. Tedy ten, který hlasoval pro zdvojnásobení odměny kronikáři. Tedy ten, který byl u stanovování podmínek výběrového řízení (možná se zdržel hlasování či na chvíli odešel, ale jaký to má význam a kdo to věrohodně potvrdí, když v RM není jediný opoziční kandidát). A v neposlední řadě ten, který jako jediný podmínky splnil.

Ostatní zájemci neměli šanci, protože jejich odbornost stvrzuje státní zkouška z historie, českého jazyka, mají praxi v kronikářské činnosti či dokonce připravovanou publikaci zabývající se historií obce, jinými slovy prokazatelně a aktivně se zajímají o dějiny svého rodiště. Neměli šanci, třebaže předložili libovolný ručně psaný text na formátu A4 tak, jak bylo stanoveno. Horlivý člen rady ještě k rukopisu odevzdal písemné vyjádření o tom, že bude dodržovat vše, co požaduje RM. To ovšem nebylo součástí podmínek výběrového řízení! Ale rozhodlo! Možná je RM ovlivněna reklamami 2+1 zdarma či o 20% navíc. V každém případě si v Libici zase prohloubíme skóre. Pravda a láska opět nezvítězila nad lží a nenávistí. Jen nezměrný optimismus a silná vůle podporují víru, že ostatní výběrová řízení jsou nestranná. Jedno jsme už konečně pochopila. Obec pro každého (volební uskupení mající většinu v ZM i RM) je jen prázdné heslo.

Jitka Rutschová

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.