SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011

(více na www.scitani.cz)

Sčítání lidu, domů a bytů patří k nejrozsáhlejším statistickým zjišťováním. Přináší velké množství cenných údajů, které nelze jiným způsobem efektivně zjistit. Následující sčítání je připravováno na březen 2011 – rozhodným okamžikem bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.

Přípravu, organizaci, samotné provedení sčítání, zpracování a zpřístupnění jeho výsledků zajišťuje na základě zákona č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, Český statistický úřad. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací při sčítání je Česká pošta, s. p.

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY KE SČÍTÁNÍ.

OTÁZKA: Co je účelem sčítání?

ODPOVĚĎ: Hlavním účelem sčítání je získat informace o vývoji obyvatel, jeho struktuře, o podmínkách života domácností, o úrovni bydlení apod. Typické je pro sčítání získání informací ve vzájemných souvislostech, v celostátním pohledu i v nejmenším územním detailu a k jednomu datu. Ve značné míře jde přitom o informace, které jsou zatím jiným způsobem nezjistitelné (informace o složení obyvatelstva podle vzdělání, ekonomické aktivity, národnosti aj., o rodinách a domácnostech, struktuře a kvalitě bytového a domovního fondu, dojížďce do zaměstnání a škol aj.).Smyslem sčítání je přinést údaje o nás samých. Není to akce pro statistiky, nýbrž pro společnost. Proto sčítání provádí naprostá většina zemí, které nemohou údaje získat z jiných zdrojů, např. z fungujících registrů.

OTÁZKA: Kdy se v České republice uskuteční Sčítání lidu?

ODPOVĚĎ: Právním rámcem pro připravované sčítání je zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Tento zákon stanoví i termín sčítání. Rozhodným okamžikem je podle tohoto zákona půlnoc z pátku 25. března na sobotu 26. března 2011.

OTÁZKA:Budou sčítáni všichni obyvatelé, včetně dětí?

ODPOVĚĎ: Sčítání podléhá

  • každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik trvalý pobyt nebo povolený přechodný pobyt na území České republiky, tedy včetně dětí,
  • každá další fyzická osoba, která je na území České republiky v rozhodný okamžik přítomna, a nemá zde trvalý nebo povolený přechodný pobyt,
  • každý dům, i neobydlený,
  • každý byt, i neobydlený.

OTÁZKA: Jak poznám sčítacího komisaře?

ODPOVĚĎ: Komisař se musí sám aktivně prokázat průkazem sčítacího komisaře spolu s občanským průkazem. Přijde v dobu, kterou uvedl na lístečku, který Vám vhodil do schránky. Číslo, které má na průkazu, musí být shodné s tím číslem, které stálo na lístečku, který jste našli ve schránce. Komisař bude mít přes rameno velkou modrou tašku se žlutým logem České pošty. Komisař nikde nebude chtít vcházet přímo k Vám do bytu, formuláře Vám klidně může předat mezi dveřmi, přes plot nebo na chodbě.

OTÁZKA: Kolik sčítacích formulářů budu muset vyplňovat?

ODPOVĚĎ: Sčítacími formuláři jsou:

  • Sčítací list osoby: vyplňuje se za každou osobu.
  • Bytový list: vyplňuje faktický uživatel bytu (bez ohledu na právní důvod užívání bytu a délku pobytu v bytě) za každý byt – za 1 byt jeden formulář.
  • Domovní list: vyplňuje vlastník nebo správce domu za každý dům – za 1 dům jeden formulář.

OTÁZKA: Jak získám sčítací formuláře?

ODPOVĚĎ: Sčítací formuláře Vám předá sčítací komisař. Navštíví Vás v době, kterou jste našli na informačním lístečku ve Vaší schránce. Pokud se Vám navržený termín nehodí, ničeho se nebojte, sčítací komisař Vám do schránky vhodí návrh nového termínu. Pokud by se Vám nehodil ani druhý termín, navštíví Vás sčítací komisař potřetí a na letáčku ve schránce Vám nechá adresu tzv. sběrného místa, kam si můžete pro formulář dojít. V praxi bude sběrným místem jedna z větších poště ve vašem okolí.

OTÁZKA: Kde najdu sběrné místo, kde je pro mě připraven formulář?

ODPOVĚĎ: Seznam sběrných míst naleznete na http://komisari.scitani.cz/ Můžete zde vyhledávat sběrné místo podle Vaší adresy, stejně tak si zde můžete ověřit pravost sčítacího komisaře.

OTÁZKA: Musím převzít sčítací formuláře, když je chci vyplnit elektronicky?

ODPOVĚĎ: Ano. Sčítací formuláře v listinné podobě je vždy nutné převzít. Na každém listinném formuláři vpravo dole jsou umístěny dva unikátní kódy – evidenční kód formuláře a potvrzovací kód, které dohromady tvoří přístupové heslo do aplikace elektronických formulářů. Pouze na základě zadání této dvojice kódů můžete získat elektronickou variantu každého jednotlivého formuláře.

OTÁZKA: Nestihl jsem vyplnit sčítací formuláře k rozhodnému okamžiku, co mám dělat?

ODPOVĚĎ: V tomto případě se nic neděje, sčítací formuláře můžete vyplnit zpětně podle stavu k rozhodnému okamžiku sčítání, tedy k půlnoci mezi 25. a 26. březnem 2011. Sčítací formuláře je třeba vyplnit a odevzdat nebo zaslat zpět nejpozději do 14. dubna 2011.

OTÁZKA: Kdo může vyplnit sčítací formulář za nezletilé děti?

ODPOVĚĎ: Za nezletilé osoby je povinen poskytnout údaje jejich zákonný zástupce, tj. zpravidla rodiče resp. po dohodě jeden z rodičů.

Zdroj: www.scitani.cz

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.