USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou

Úřad městyse Libice nad Doubravou v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Libice nad Doubravou, svolaného dosavadním starostou obce panem Václavem Venhauerem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Městys Libice nad Doubravou – zasedací místnost úřadu městyse, Zámecká 45, Libice n/D
Doba konání: 12.11.2010 od 18:00 hodin

!VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ!

Před schválením programu složí členové zastupitelstva slib.

Navržený program:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty

  • a) určení způsobu volby starosty a místostarosty
  • b) volby starosty
  • c) volby místostarosty
  • d) volba dalších členů rady

4) zřízení finančního a kontrolního výboru

  • a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • b) volba předsedy finančního výboru
  • c) volby předsedy kontrolního výboru
  • d) volby členů finančního výboru
  • e) volby členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
6) Diskuse

Zdroj: www.libicend.cz

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.