Svatomariánské údolí (video)

Krátká reportáž o Svatomariánském údolí nedaleko Libice nad Doubravou, která se objevila v pořadu České televice Toulavá kamera.

kamera

Přírodní rezervace Svatomariánské údolí

mapa Svatomariánského údolí

mapa Svatomariánského údolí

Důvod ochrany: přírodě blízký charakter utváření koryta řeky Doubravy a výskyt dobře zachovalých lužních jasanových olšin v navazující nivě. V území se vyskytují vzácné a zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Zejména se jedná o bleduli jarní (Leucojum vernum), měsíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva), vranku obecnou (Cottus gobio) a ledňáčka říčního (Alcedo atthis).

Vymezení: Nachází se v kraji Vysočina v okrese Havlíčkův Brod, v katastrálních územích Nová Ves u Chotěboře, Chotěboř, Hranice u Malče a Libice nad Doubravou.

Celková výměra: 14,7356 ha.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.